ERUPTORS & CULO A BOCA-FUCK YOU PRETTY SPLIT)

Eruptors fortsätter att skicka skivor till mig och jag är tacksam för det för jag har i alla fall tidigare tyckt att de blir bättre för varje skiva och hoppas att detta är fallet denna gång också. Stökig inledning i Hearts burnin och det här är musik som man verkligen kan kalla punkrock för den här typen av stökig rock n roll måste väl ändå kallas för punkrock. 5 låtar med Eruptors är det på skivan och helt klart är att en livespelning med dem är bra.  Cula A Boca har ett lite annat sound och när tjejen sjunger så blir jag riktigt glad för det känns som om en ny Vice Squad-skiva men sedan kommer en galen manlig sångare in och ”förstör” alltihop… Helt OK i det stora hela i alla fall. 7/2-2011

*******

ERUPTORS & CULO A BOCA-FUCK YOU PRETTY SPLIT)

Eruptors continues to send records to me and I´m grateful to that fact because anyway before have they been better and better for every record and I hope that that is the case this time too. Messy ointro in hearts Burnin and this is music which you really want to call punkrock because this type of messy rock n roll msut be called punkrock. 5 songs with Eruptors is it on the record and it´s surely so that a liverecording with them is good.  Cula A Boca have a little bit different sound and when the girl is singing so become I really happy because it feels like a new Vice SQuad-record but then comes a mad male singer and ”destroys” everything.  … It´s Ok anyway…7/2-2011

ERUPTORS-SEDUCE & DESTROY(CD-MANIAC SQUAT RECORDS)

Eruptors har skicka mig några skivor men de har inte imponerat riktigt på mig. Här är det en 14-låtars skiva med riktigt stökig rock n roll som faktiskt har en hel del höjdpunkter och här finns influenser från band som Hellacopters, MC5 och Kiss kan jag tänka mig och allt detta med en riktigt stor punkinfluens.  En hel del bra låtar faktiskt och de närmar sig mer och mer musik som är precis som jag vill ha den. Snabb, melodiös och bra! Färgglada bilder i omslaget och det enda som saknas i det är ju texter men jag kan i och för sig tänka mig att det inte är sådär jätteviktiga texter de förmedlar till oss. 30/10-09

*******

ERUPTORS-SEDUCE & DESTROY(CD-MANIAC SQUAT RECORDS)

 Eruptors have sent me some records before but they haven´t impressed so much on me. Here it is a 14-track record with really messy rock n roll which actually have a lot of good songs and here we have influences from bands like Hellacopters, MC5 and Kiss I can imagibe and all this with a lot of punkinfluences. Some good songs actually and they´re more and more near to the music I want and how I want it. Fast, melodic and good! Colourful pictures in the recordcover and the only thing we miss now is some lyrics but I can image that they haven´t so important lyrics which they sing to us.30/10-09

ERUPTORS-MICROWAVE MASSACRE(CD-FIXING A HOLE RECORDS)

Att spela stökig rock n roll är inte något som alla band kan utan Eruptors är ett av de banden som faktiskt kan det utan att låta kasst. Det finns influenser från både Hellacopters och metal på något gott sätt. Visst finns här punk också eller varför inte lyssna på Go Faster! för att höra dessa influenser. 10 låtar som rensar hjärnan från alla konstiga tankar och man kan bara tänka på Eruptors under tiden man lyssnar…är det bra eller dåligt tecken? Fast jag tror att det är bra för jag känner att jag börjar få mersmak för gruppen…. 16/6-09

*******

ERUPTORS-MICROWAVE MASSACRE(CD-FIXING A HOLE RECORDS)

To play messy rock n roll isn´t anything that all bands can and Eruptors is one of the band which actually do that without sounding bad. There´s influences both from Hellacopters and from metal in some way. Sure it is punk here too or why don´t listen to Go Faster! Just to hear these influences. 10 songs which cleanse your brain from all odd thoughts and you can only think of Eruptors during the time you listen…is it a good or a bad sign? But I think it is good because I think that I want more of the group….16/6-09

ERUPTORS-BAD TIME TO BE HAVING A GOOD TIME(CD-MANIAC SQUAT RECORDS MSL220CD0005)

Stökigt som bara den. Jag tänker på grupper som Supersuckers, Turbonegro och den typen av band.  Band som ligger någonstans mittemellan hårdrock och punk och det kan väl kallas rock n roll om något. Men de 14 låtarna är kanske inte riktigt något som riktigt tilltalar mig helt. Visst finns det tendenser till ganska bra och punkig musik men jag tycker det ibland kan kännas lite som om det är gjort endast på skoj och musik är något allvarligt för min del….Men gillar ni stökig rock n roll skall ni kanske kolla in Eruptors för några riktigt bra låtar finns det….One minute decision är en sådan.. 23/10-08

******

ERUPTORS-BAD TIME TO BE HAVING A GOOD TIME(CD-MANIAC SQUAT RECORDS MSL220CD0005)

Messy as hell. I think about groups like Supersuckers, Turbonegro and that type of bands. Band who is somewhere between metal and punk and it can surely be called rock n roll if something should be called that. But the 14 songs is maybe nothing which is so much my taste. Sure there´s tendencies to good music but sometimes it feels like this is only done for a fun thing and music is something serious for my sake…But if you like messy rock n roll so will you maybe call in Eruptors because they have some really good songs….One minute decision is one of them… 23/10-08

ERUPTORS-1000 % ROCK(MINICD)

Bara tre(four) låtar på denna grupps demo och det är alltid svårt att få en hel uppfattning på en grupp med bara så få låtar men tendenser till att förstå hur de låter finns såklart. Tuffare än jag hade trott är det i alla fall och lite av svenska tendenser om man kan säga så. Hellacopters, Backyard Babies fast med ett lite hårdare och skitigare sound. 1000 % Rock kanske är den rätta benämningen på detta men jag vill som sagt höra mer med gruppen än jag får nu. 2/10-06

******

ERUPTORS-1000 % ROCK(MINICD)

Only three songs on this groups demo and it's always difficult to get a serious review on a group with so few songs but you can have tendencies to understand how they sound of course. Tougher than I though and it's a little bit of Swedish influences if you can say so. Hellacopters, Backyard babies but with a little bit harder and dirtier sound. 1000 % rock is maybe the right description on this but I want as I said hear some more with the group now.2/10-06