ERROR-ERROR(M-CD EPITAPH 6666-2) Den här gruppen innehåller bland andra Brett Gurewitz och det brukar ju borga för kvalitet. När de sedan gör 999:s Homicide som cover blir det ännu intressantare. Men Error har kanske det rätta namnet för den här typen av musik är fylld av en massa oljud och många skulle nog avfärda det som skit. Men isåfall måste vi avfärda det som distad skit. Covern av Homicide är ett lysande exempel på hur man kan göra en cover bra och eget men ändå behålla något av originalet. Bara den är värd pengarna. Detta måste bli satt under industrirock.(SEX) 21/1-04

ERROR-ERROR(M-CD EPITAPH 6666-2) This group includes among others Brett Gurewitz and that will often give us quality. When they do 999:s Homicide as a cover it gets even more interesting. But Erro have maybe the right name because this music is filled with a lot of noises and many people would say that this is shit.  But then we must say that it´s really distorted shit. The cover of Homicide is a good example how you could do a cover good and in an own style without destroying the original. Only that song is worth the money. This must be filed under industryrock.(SIX) 21/1-04