EROTICS-RUBBISH(CD-TRASH PIT TRASH CD005) Som om Sator skulle ha repat lite mindre och fått en lite tuffare sångare så stormar Erotics in i våra liv. Kanske inte rättvist det där med repandet för Erotics låter riktigt bra men ljudet är lite skumt och jag tycker trumljudet låter replokal ibland. Musikaliskt är det både metal och punk som verkar vara grejen och lite glam har säkert hittat sig in hit också. Rubbish är namnet på skivan och det passar verkligen inte in för Erotics är inte skit utan rätt så trevliga faktiskt. Rock n roll får väl bli ordet för gruppen….(SEX) 29/1-09

EROTICS-RUBBISH(CD-TRASH PIT TRASH CD005) As if Sator have rehearsed a lot lesser and got a tougher vocalist so storms Erotics into our lifes. Not so fair the thing with the rehearsal but the sound is a little bit odd sometimes and and I think that the drumsounds sounds rehersalroom sometimes. Musically it´s both metal an d punk which seems to be the thing and some glam have also coming into the music. Rubbish is the name on the record and that suits really don´t in into Erotics but they aren´t rubbish actually. Rock n roll must be the word for this group…(SIX) 29/1-09