EROTIC DEVICES-THIS WORLD IS NOT FOR THE KIDS(LP-WANDA RECORDS WR0165)

De lät som jag trodde och hade hoppats på. Lite Ramones, McRackins, Queers etc och med låttitlar som Drink before you think, Sick and Tired och Egocentric.  Det är snabb tuggummipunk av allra bästa slag och jag blir riktigt glad av det här. Kanske inget nytt precis men det gör det inte mindre bra för det. Kanske inte den punkgruppen som är den mest politiska men jag tycker det är ok ibland att inte alla är politiska utan att de istället har bestämt sig för att endast underhålla och detta utan pekpinnar. Jag föredrar ju musik med texter som är ”viktiga” men det är viktigt att bli underhållen också. Och det blir jag verkligen och det är svårt att sitta still till deras snabba punkrock som är fylld av melodier. Inte mycket vila mellan de snabba låtarna och efter knappa halvtimmen får man chans att vila lite men jag kör på skivan än en gång och jag bara älskar den här skivan. Skulle gärna höra mer av deras gamla skivor så läser ni detta som band….skicka gärna de till mig för recension också.  24/10-2023


********

EROTIC DEVICES-THIS WORLD IS NOT FOR THE KIDS(LP-WANDA RECORDS WR0165)

They sounded like I thought and had hoped for. A little Ramones, McRackins, Queers etc and with songtitles like Drink before you think, Sick and Tired and Egocentric. It ́s fast bubblegumpunk of the best kind and I get really happy of this. Maybe nothing new exactly but that doesn't make it any less good for that. Maybe not the punk group which is the most political but I think it's ok sometimes that not everyone is political and that they have instead decided to entertain and this without pointers. I prefer music with lyrics that are "important" but it's important to be entertained too. And I really become and it's hard to sit still to their fast punkrock which is filled with melodies. Not much rest between the fast songs and after half an hour you get a chance to rest a little but I put on the record once again and I just love this record. Would love to hear more of their old records so do you read this as a band....please send them to me for review too. 24/10-2023