EPOXIES-STOP THE FUTURE(CD-FAT WRECK CHORDS FAT 689-2) Kul band det här. Inte alls ett band som vi är vana med i Fat Wrecks stall. Samma nerv som tidiga Blondie och blanda detta med något synthband av någon sort. Men visst finns det i punk i bakgrunden men mina tankar går tillbaks till 80-talet och den tiden eftersläntrare, new wave banden. Musik blir väldigt intensiv på något sätt i Epoxies tappning och den blir ett break idet vanliga hårda köret som jag vanligtvis lyssnar på. Kanske lite som vårt egna The Sounds men Epoxies har lite mer trovärdighet på något sätt.(SJU) 16/5-05

EPOXIES-STOP THE FUTURE(CD-FAT WRECK CHORDS FAT 689-2) Fun band this one. Not a band that we´re used to hear in Fat Wrecks company. It´s the same nerve as early Blondie and mix this with som synthbands of some sort. But sure it´s punk somewhere in the background and my thoughts go back to the 80´s and that times afterbands, the new wave bands. The music is very intensive in some way in Epoxies style and it´s a break in the usual hard style I listen to. It´s a little bit like our own The Sounds but Epoxies have some more trustworthy it feels like.(SEVEN) 16/5-05