EPIDEMICS-EPIDEMICS(CD-TROGLODYTE TROG005)

Den här gruppen skickade mig två skivor varav denna är den senaste och de har ju ett ursprung i gamla gruppen Disconvienence(eller hur det stavas). Här är det rock n roll med mycket punkinfluenser vi snackar om och helt klart är de intressanta. Kan inte fatta att jag missat dem så helt. De har bara glidit förbi mig men det beror lite kanske på att de inte skickat plattorna till mig men det är jag jävligt glad att de har gjort nu. För deras musik är inte helt olik en grupp som Baboon Show för att jämföra med något och andra grupper med tjej på sång som man kan tänka på är Donnas(fast tuffare), Hole etc…Ni förstår,  musik med attityd helt enkelt. Ett av Sveriges intressantaste band just nu eller. Fan vad jag gillar detta… Blondie för 2000-talet…27/8-2014

*********

EPIDEMICS-EPIDEMICS(CD-TROGLODYTE TROG005)

This group sent me two discs of which this is the latest, and they've got an origin in the old group Disconvienence (or however it's spelled). Here is the rock n roll with punk influences much we're talking about, and clearly they are interesting. Can not believe I have missed them so completely. They have just slipped past me but it depends a bit maybe they have not sent the records to me but I'm damn glad they have done now. Because their music is not unlike a group Baboon Show to compare with any other groups with female vocals that one can think of is Donna (although tougher), Hole, etc ... You know, music with attitude simply. One of Sweden's most interesting bands right now or. Damn, I like this ... Blondie for the 2000s ... 27/8-2014

EPIDEMICS-WAKING UP THE DEAD(CD-DIRTY FACES DF 37)

Den här skivan kom 2008 och är deras debutalbum och wow….vilket debutalbum…här är det attityd, punk och bra låtar.  Kanske lite punkigare här och Emma som sjunger är född till punksångerska känns det som. Hon har en otrolig attityd i det hon gör och hon har en av de bättre kvinnliga rockrösterna i landet tycker jag. Resten av bandet backar upp henne med mycket bra punkmusik som larmar på rätt sätt och med melodier som fastnar i huvudet. Jag tror att ni som gillar gammaldagspunk som X-Ray Spex, Blondie, Vice Squad etc kommer att avguda Epidemics för det finns spår av många av dessa band här men detta ändå på ett ganska eget sätt. Epidemics hopas jag är ett band som stannar för oss för evigt och helt klart ett av de intressantare banden i PUNKsverige. 27/8-2014

********

EPIDEMICS-WAKING UP THE DEAD(CD-DIRTY FACES DF 37)

This record came in 2008 and their debut album, and wow ... .what debut album ... this is the attitude, punk and good songs. Maybe a little punkier here and Emma singing born to be a punk singer it feels like. She has an incredible attitude in what she does and she has one of the better female rock voices in the country I think. The rest of the band backs her up with very good punk music as an alarm correctly and with melodies that stick in your head. I think you who like old punk as X-Ray Spex, Blondie, Vice Squad, etc will idolize Epidemics for there are traces of many of these bands here, but this is still a pretty own way. Epidemics is a band which I hope go on forever and clearly one of the more interesting bands in Punk Sweden. 27/8-2014