ENMITY-DEMAGOGUERY(CD-M & O MUSIC 321)

 

Den här gruppen kommer från Österrike och det är ett land som jag inte har så mycket musik ifrån. Jag gillar det tunga soundet och trummorna som överöser oss för jag lyssnar i lurar på detta och det är faktiskt en skön känsla av att få sina trumhinnor “plågade” av trummorna. Någon slags deathmetal är det väl i alla fall om man ska lyssna på sången men musikaliskt tycker jag att det finns andra influenser också. Jag kanske inte är den rätte att tabbla upp dessa men det som slår mig mest är trummorna för jag älskar det trummandet och det känns skönt att höja mer och mer. Flera av låtarna börjar lugnt för att lura oss lite grand för att sedan köra över oss fullständigt. Man känner sig nästan som om man hart agit ett träningspass utan att ha rört sig efteråt….skön känsla måste jag säga. Jag kan tänka mig att texterna inte är så positiva eller vad sägs om The Bullet that kills you, The enemy below och Preventable genocide…men allt är inte guld och gröna skogar. Kolla in om ni gillar tuff metal! 21/10-2022


*******

ENMITY-DEMAGOGUERY(CD-M & O MUSIC 321)

 

This group is from Austria and it's a country that I don't have a lot of music from. I like the heavy sound and drums that overwhelm us because I listen to this and it's actually a nice feeling of having your eardrums "tormented" by the drums. It's some kind of deathmetal anyway if you're going to listen to the song, but musically I think there are other influences as well. I may not be the right one to tab these up but what strikes me the most is the drums because I love that drumming and it feels good to raise more and more. Several of the songs start off calmly to fool us a little bit and then run us over completely. You almost feel as if you have done a workout without having moved afterwards....nice feeling, I must say. I imagine the lyrics aren't that positive or what to say about The Bullet that kills you, The enemy below and Preventable genocide... But not everything is gold and green forests. Check out if you like tough metal! 21/10-2022