ENEMY-ENEMY(CD-WESTWORLD RECORDINGS)

*********

Ett av mina absoluta favoritband från förr och ännu ett band som inte riktigt fick den uppmärksamheten som jag tycker att de är värda. En massa extralåtar har lagts till på denna skiva och det är singellåtar mixad med LP-låtar etc och det är fantastiska alster som alla borde höra som Prisoner of war, 50000 dead, Fallen hero, Punk´s alive etc och Enemy låter precis som ett punkband i min smak ska göra. Jag vet inte riktigt vad det var som gjorde att de hade ett ganska eget sound redan då. Det kan vara sångarens ”fel” om man säger så men jag tror att det är den täta ljudbilden som ackompanjerar musiken som är förklaringen till det. Det känns på något sätt som om man blir överkörd och detta på ett mycket positivt sätt och det är inte så att det är jättehårt eller så utan det är en kompakt ljudmatta och det ger de det egna soundet. 29/6-2016


*********

ENEMY-ENEMY(CD-WESTWORLD RECORDINGS)

One of my absolute favorite bands from the past and even a band that does not quite got the attention I feel they are worth. A lot of extra songs have been added to this album and it is single songs mixed with the LP songs etc and it's fantastic creations that everyone should hear as Prisoner of War, 50,000 dead, Fallen hero, Punk's alive etc and Enemy sounds just like a punk bands in my tastes should do. I do not really know what it was that made that they had a pretty unique sound back then. It could be the singer's "wrong" if you say so, but I think it's the tight sound that accompanies the music that explains it. It feels somehow as if you get run over, and this in a very positive way and it's not that it's really hard or so, but it is a compact soundcarpet and it gives them their own sound. 29/6-2016