EMSCHERKURVE 77-DAT SOLL PUNKROCK SEIN?!(CD-SUNNY BASTARDS SBCD 88)

Jag blir lika förundrad varje gång jag hör tysk punk att jag tycker den är så bra. Det måste vara mina fem år där jag läste tyska och inte kunde någonting. Men det måste nog vara att jag tycker att det tyska språket är det ultimata punkspråket att sjunga punk på. Emscherkurves musik är en musik som gör mig glad med mycket melodier och låtar man sjunger med i utan att alltid förstå vad de sjunger om men att det är bra råder ingen tvekan om.  Bara en sådan sak som att sjung om punk i två av låtarna…då smälter jag med en gång ;-). De 15 låtarna går för fort över tycker jag och jag skulle bara vilja höra mer och mer och mer. Om ni inte hört de förr så vill jag nog säga att man kan härröra till Peter and the Test Tube Babies, Cocksparrer och den typen av musik…kort och gott streetpunk…3/7-2014

********

EMSCHERKURVE 77-DAT SOLL PUNKROCK SEIN?!(CD-SUNNY BASTARDS SBCD 88)

Indeed I am amazed every time I hear German punk that I think it is so good. It must be my five years where I studied German and could not anything. But there has to be enough that I think that the German language is the ultimate punk language to sing punk on. Emscherkurves music is a music that makes me happy with a lot of melodies and songs you sing in without always understanding what they are singing about but it's good no doubt. Just the fact that that sing about punk in two of the songs ... then I melt away;-). The 15 songs go too fast over I think and I would just like to hear more and more and more. If you have not heard of before and I will say that one can derive to Peter and the Test Tube Babies, Cocksparrer and that type of music ... in short, street punk ... 3/7-2014

EMSCHERKURVE 77/HUDSON FALCONS-ONE SIZE SLITS ALL(CD-KNOCKOUT KOCD 168)

Tyska måste vara ett fantastiskt språk att sjunga på. För det låter oftast väldigt bra när tyskar sjunger tycker jag. Emscherkruve77 är ännu en grupp som gör det, till och med lite folkrockinfluenser i musiken i Komma hier bei.. och det låter riktigt bra. En konsert med denna grupp är säkert en positiv upplevelse för helat klart öser de på bra. Toten Hosen får se upp och det är lite av samma stil över gruppen. Hudson Falcons från har ett annat sound och här finns det influenser både från Rancid och gamla streetpunkband. Melodier saknas absolut inte och Hudson Falcons låter riktigt intressanta när man lyssnat ett tag. Känslan för musiken tillsammans med den hesa rösten gör det hela riktigt bra. En Blitzcover bjuds vi också, en av mina favoritlåtar dessutom, New Age. 17/10-03

********

EMSCHERKURVE 77/HUDSON FALCONS-ONE SIZE SLITS ALL(CD-KNOCKOUT KOCD 168)

The german language is a fantastic language to sing in. Because it´s sounding almost good when they sing in german I think. Emscherkurve 77 is another group in the row which do it and here they have some folkrockinfluences in Komma hier bei….and it´s sounding really good. A concert with this group must be a positive experience because they´re really go on good. Toten Hosen must look after their first place in Germany. Hudson Falcons have another sound and it have influences both from rancid and from old streetpunkbands. Melodies isn´t missing and Hudson Falcons sounds really interesting when you have listened for a while. The feeling for the music together with the voice of the singer do it really good. A Blitzcover we got also, and that´s one of my favouritesongs too, New Age. 17/10-03