EMPTY VESSELS-SEIZURES WITHIN REASON(CD)

En sjulåtars skiva är ibland tillräckligt för grupper ibland. Gruppen innehåller bara två medlemmar också. Men man kan ju inte tro att det bara är två medlemmar i denna grupp för de manglar på utav bara helvete måste jag säga. Trummor och gitarr kanske räcker för att få till en sådan här sorts tung och tuff musik. Jag satte de i hardcorepärmen men jag skulle kanske kalla detta mer noiserock eller något liknande. Som om Birthday Party skulle få för sig att spela hardcore eller något i den stilen. Mycket ljud är det i alla fall på skivan och jag gillar när det låter mycket på detta vis..Jag tror säkert att ni som gillar grupper som Big Black, noiserock överhuvudtaget kommer att älska denna grupp som lyckas förena två personer i så mycket ljud. 18/5-2015

******

EMPTY VESSELS-SEIZURES WITHIN REASON(CD)

A seventrack disc is sometimes enough with a group sometimes. The group only contains two members too. But one can not believe that only two members of this group for the mangles the'll just hell, I must say. Drums and guitar might suffice to get to such a kind of heavy and tough music. I put the in the hardcore bundle but I would perhaps call this more noise rock or something similar. That Birthday Party would get the idea to play hardcore or anything of the sort. Very much sounds, it is in any case on the record and I like when it sounds much on this way..I probably think that you who like groups like Big Black, noise rock in general will love this group that manages to unite two people in as much sound. 18/5-2015