EMMON-THE ART & THE EVIL(CD-WONDERLAND RECORDS WONDERE05/SKIVA) Synthmusik och Skrutt….går det ihop. Ja faktiskt för Emmons musik berör mig ganska mycket faktiskt.  Kul att lyssna till och med en sångerska som verkligen kan sjunga. Radioanpassat? Javisst är det så men på ett mycket trevligt sätt och det blir inte töntigt eller så. Jag tror att vi kommer att få höra talas om den här tjejen ganska mycket i framtiden. Hoppas det för hon gör musik som är så mycket bättre än annan radiomusik.(SEX) 19/2-07

EMMON-THE ART & THE EVIL(CD-WONDERLAND RECORDS WONDERE05/SKIVA)Synthmusic and Skrutt…can I go together. Yeah, actually because Emmons music touches me really much actually. Fun to listen to and with a singer which really can sing. Radiostyuled? Yeah, that´s so but in a very nice way and it doesn´t become nerdy or so. I think we´re going to hear a lot about this girl in the future. I hope we will do so because this music is so much better than many other shitmusic we can hear on the radio.(SIX) 19/2-07