EMILIE ZOE & CHRISTIAN GARCIA GAUCHER-PIGEONS SOUNDTRACK FOR THE BIRDS OF THE TREETOPS(CD-HUMMUS RECORDS HUMM075/BITE IT)

 

Denna skiva är tydligen ett alternativt soundtrack till en Roy Andersson-film. Jag trodde detta skulle vara något jättekonstigt men det är faktiskt en ganska trevlig skiva med drömsk musik i indiestuk och det är bäst när båda sjunger på en gång för sådant gillar jag. Jag tror nog egentligen inte att jag kan beskriva det som att det låter som någon annan men jag nämner några saker…Nick Cave, Björk, Cocteau Twins och ni får kanske ett hum om vem som kommer att gilla detta…inte för att de på något sätt låter som någon av dessa och skulle så fallet vara är det kanske Björk som man aldrig riktigt vet var man har. Vackert, poetiskt och lite flytande musik eller hur man ska beskriva den. Jag kan tänka mig att den passar perfekt som filmmusik. Lugn och skön musik som får mig att slappna av och det är ett plus. 19/3-2020


*******

EMILIE ZOE & CHRISTIAN GARCIA GAUCHER-PIGEONS SOUNDTRACK FOR THE BIRDS OF THE TREETOPS(CD-HUMMUS RECORDS HUMM075/BITE IT)

This record is apparently an alternative soundtrack to a Roy Andersson movie. I thought this would be something really weird but it's actually a pretty nice record of dreamy music in indiestyle and it's best when both sing at once for that I like. I really don't think I can describe it as sounding like anyone else, but I mention a few things ... Nick Cave, Björk, Cocteau Twins and you might get a hum about who will like this ... not because they way that sounds like any of these and if that is the case, perhaps it is Björk that you never really know where you have. Beautiful, poetic and some fluent music or how to describe it. I imagine it fits perfectly like movie music. Calm and comfortable music that makes me relax and that's a plus. 19/3-2020