EMERGENCY GATE-REMEMBRANCE(CD-THUNDERBLAST RECORDS BM13C1372)

Här är det 6 låtar från det tidiga 2000-talet som ser ljuset igen i nyinspelningar och vi får en hint om hur gruppen lät i början av sin karriär. Jag tycker det finns någon slags gothfeeling i allt det tuffa i Flawless Victory men visst tar tuffheten överhand ganska snabbt i deras musik. Tuff metal snackar vi om och när de gör Haddaways gamla What is love ihop med Haddaway blir det riktigt fräckt. Skivan avslutas med två livelåtar och det känns som en liten skiva som blir stor på något sätt. Denna skiva kommer att rulla runt i min CD-spelare ofta kan jag tänka och What is love är och förblir en hit och i denna tuffa version blir den riktigt fräck. 22/11-2013

********

EMERGENCY GATE-REMEMBRANCE(CD-THUNDERBLAST RECORDS BM13C1372)

Here are the six songs from the early 2000s to see the light again in remakes and we get a hint of how the group sounded at the beginning of his career. I think there's some kind of goth feeling in all that tough in Flawless Victory but certainly takes toughness of hand pretty quickly in their music. Tough metal we're talking about and when they do Haddaways old What is love together with Haddaway will be really cool. The disc ends with two live tracks and it feels like a small disc which is great by any means. This disc will be rolling around in my CD player often I can think of and What is love is and remains a hit and in this tough version becomes really cool. 22/11-2013

EMERGENCY GATE-EMERGENCY GATE(CD-ZYX)

Den här typen av metal gillar jag mycket. En del skulle nog tycka att det är lite för kommersiellt. Men visst det klart det finns en kommersiell ådra i detta. Ni vet hur grupper som In Flames, Dead By April och den typen av grupper låter. Lite av det soundet har Emergency Gate också men jag gillar när man växlar mellan growl-sång och riktigt sång och det är ganska fräckt tycker jag. Det blir en dimension som mycket annan musik inte har. När sedan synthen kommer in ibland så tycker jag nog att de växer ännu mer. Man kan aldrig lägga musik som denna i en stil utan här finns influenser från många stilar även om metal är ursprungsstilen. 9/1-2013

*******

EMERGENCY GATE-EMERGENCY GATE(CD-ZYX)

This type of metal I like really much. Some people will surely think that this is a little bit too commercial. But sure it is a commercial way in this. You know how groups like In Flames, Dead By April and that type of bands sounds like. A little bit of that sound have Emergency Gate also and I really like when they change between growl-vocals and real vocals if you say so and it´s really cool I think. It becomes a dimension which not much other music have. When the synth comes into this sometimes so is it growing even more. But you can never put music like this in one style and here we have influences from many styles but the ground is metal. 9/1-2013