ELVIS JACKSON-AGAINST THE GRAVITY(CD)

Det här låter riktigt bra. Fick två skivor av gruppen. Denna kom ut 2009 och innehåller 13 poppunkpärlor som spelas upp i en rad till mig och jag verkligen gillar vad jag hör för den här typen av punkrock är något som jag gillar och helt klart är det en grupp som jag gillar mycket. Det känner jag med en gång. För när det finns så mycket melodier som det finns i denna punken så blir i alla fall jag riktigt glad och man vill sjunga med mest hela tiden och detta fastän jag inte ens hört låtarna innan. Tänk er en blandning av Bad Religion och Hard-.Ons och detta med ett stänk ska i låtar som Dry your tears. Gruppen kommer efter vad jag förstår från Slovenien och det är kul att lyssna till dem med tanke på det och hur mycket bra musik det kommer från hela världen bär det gäller punk. 17/11-2014

********

ELVIS JACKSON-AGAINST THE GRAVITY(CD)

This sounds really good. Got two albums by the group. This came out in 2009 and contains 13 poppunkpearls which is played in a row for me and I really like what I hear of this type of punk rock is something that I like, and clearly it is a group that I like a lot. I can feel it right away. Because when there's so much melodies as there is in this punk so will in any case I really happy and you want to sing along all the time and this even though I have not even heard the songs before. Imagine a mix of Bad Religion and Hard-Ons and this with a sprinkling of ska like in Dry Your Tears. The group comes from what I understand from Slovenia and it's fun to listen to them in view of it and how much good music is coming from all over the world wear it applies punk. 17/11-2014

ELVIS JACKSON-WINDOW(MINI-CD)

Den här 7-låtars skivan kom ut med lite udda versioner av olika låtar däribland akustiska versioner, live och en R.E.M.-cover. Nja…det är väl så att gruppen har blivit lite lugnare och det är kanske inte det jag ville precis. Deras version av R.E.M. Losing my Religion är bra men det är ju en bra låt från början också. Ibland blir det någon slags light-ska och jag måste nog säga att jag föredrar deras tidigare alster för här blir det väl poppigt för min del och jag skulle nog vilja ha lite mer klös i låtarna.  Nja….mer ös i låtarna tack! Även om det är helt okej musik så känns den lite tråkig….tyvärr. Fast R.E.M. covern är fräck.  17/11-2014

******

ELVIS JACKSON-WINDOW(MINI-CD)

This 7-track album came out with some odd versions of various songs including acoustic versions, live and an REM cover. Hmmm ... it is well so that the group has become a little quieter and perhaps that is not what I wanted exactly. Their version of R.E.M. Losing my Religion is good but it's a good song from the beginning too. Sometimes it's some kind of light to be and I must say that I prefer their earlier works for this, it will be well poppy for me and I'd probably like to have a little more scratching in the songs. Hmmm ... .More speedy songs please! Although it is perfectly fine music so it feels a bit dull ... .Unfortunately. But the R.E.M. The cover is cool. 17/11-2014