ELVIRA BIRA-VISPUNK(CD-GRÖNPEPPAR RECORDS 018)

 

Elvira Bira är Mathilda Sundin från Fuck Frankie som spelar vispunk vilket ä ren riktigt bra beskrivning på musiken. Hon blandar mellan svenska och engelska texter och jag gillar väl mest när det sjungs på svenska. Hon har verkligen lyckats få till musiken och i inledande Jag var jag låter det nästan lite som medelåldersmusik i bakgrunden och man ser henne nästan stå och sjunga framför en fästning eller något sådant. Inget speciellt får mig att tänka på en kvinnlig Lars Demian och detta är riktigt bra. Jag tänker om när jag hör Into the Unknown för det passar lika bra in med engelska på hennes musik. Det roliga med detta att visst har vi hört folkpunk, vispunk etc innan men det känns som om detta är någon slags medeltidspunk eller hur jag ska beskriva detta…jävligt fräckt! Många olika influenser finns här kan jag tänka mig och jag hoppas verkligen Elvira Bira för mycket uppmärksamhet för det är hon verkligen värd. Det känns lite som om Lisa Ekdahl brljat spela akustisk punk och det känns jävligt kul! 25/8-2021


********

ELVIRA BIRA-VISPUNK(CD-GRÖNPEPPAR RECORDS 018)

Elvira Bira is Mathilda Sundin from Fuck Frankie who plays singersongwritermusic is a really good description of the music. She mixes between Swedish and English lyrics and I like it most when it is sung in Swedish. She's really managed to get the music and in the beginning I was I let it almost a bit like middle-aged music in the background and you can almost see her standing and singing in front of a fortress or something like that. Inget speciellt makes me think of a female Lars Demian and this is really good. I think again when I hear Into the Unknown because it fits just as well with English on her music. The funny thing about this that sure we've heard folk punk, vsipunk etc before but it feels like this is some kind of medieval punk or how to describe this... Fucking cheeky! Many different influences are here I can imagine and I really hope Elvira Bira too much attention because she is really worth it. It feels a bit like Lisa Ekdahl has been starting to play acoustic punk and it feels like a hell of a lot of fun! 25/8-2021

ELVIRA BIRA-VID BEHOV(CD)

 

Denna skiva har ett handgjort omslag och innehåller bara fyra låtar tyvärr. Men det som är positivt här är att de är på svenska och det gillar jag. Mer instrument på den här skivan också och det är riktigt bra låtar på skivan. Jag sitter här och stamper här med foten men hellre skulle man ju vilja se detta live eller något sådant för det känns som om Elvira Biras låtar verkligen är liveanpassade. Jag gillar soundet som de får till här och blandningen av en del gamla instrument tillsammans med en punkstil som är mer punk än många punkband. Synd att det inte var mer än fyra låtar på denna svensksjungna skiva men de är riktigt vassa allihop så jag är ju nöjd med det faktumet. Jag vill ha mer och mer av denna grupp!  Men var tog låten Natalie vägen? 21/9-2021


********

ELVIRA BIRA-VID BEHOV(CD)

This album has a handmade cover and contains only four songs unfortunately. But what is positive here is that they are in Swedish and I like that. More instruments on this record as well and there are really good songs on the record. I sit here and stomp here with my foot but you'd rather see this live or something like that because it feels like Elvira Bira's songs are really live adapted. I like the sound they get here and the mix of some old instruments along with a punk style that is more punk than many punk bands. Too bad there weren't more than four songs on this Swedish-sung record but they're all really sharp so I'm happy with that fact. I want more and more of this group! But where did the song Natalie go? 21/9-2021

ELVIRA BIRA-GOD JUL ÖNSKAR ELVIRA BIRA(CD)

 

Banjo och julsånger…fungerar perfekt om du frågar mig. Elvira Bira lyckas verkligen att skapa en fin julstämning på detta vis. Sju svenska låtar oche n engelsk dito. Kanske inte direct punk men hon kör de på ett sådant sätt så att man hör att punken finns där någonstans i bakgrunden och jag blir glad av de sju låtarna. Kan bli min nya jultradition detta år och det ska bli kul och kolla hur resten av familjen reagerar på detta. Kan ju inte bli annat än bra! Kolla in om du får chansen! Bäst är väl Staffan-låten som har fått en god medeltidsstil. 21/9-2021


*******

ELVIRA BIRA-GOD JUL ÖNSKAR ELVIRA BIRA(CD)

Banjo and Christmas carols... works perfectly if you ask me. Elvira Bira really manages to create a nice Christmas atmosphere in this way. Seven Swedish songs and one English ditto. Maybe not direct punk but she runs them in such a way that you hear that punk is there somewhere in the background and I'm happy with the seven songs. Could be my new Christmas tradition this year and it will be fun and see how the rest of the family reacts to this. Can't be anything but good! Check out if you get the chance! Best is the Staffan song, which has got a good medieval style. 21/9-2021

ELVIRA BIRA-ELVIRA BIRA(CD)

 

Här är det lite tuffare tongångar och det är mer instrument inblandade och det är ritkigt bra och här börjar embryot till dagens Elvira Bira hittas känns det som. Tre låtar som är live från New York får vi här tillsammans med 7 andra låtar så sammanlagt tio riktigt bra låtar.Man får lite mer av den desperate Mathilda i några av låtarna och det passar henne ypperligt att sjunga på det viset. Jävligt kul att få in lite mer instrument och hela anrättningen känns väldigt punkig på ett underbart sätt. Man vill bara ha mer och mer av hennes musik när man väl börjat lyssna. Har ni enc hans att få tag på den här skivan komemr ni inte att bli besvikna varken på sånginsats, fart eller attityd…allt finns här i en riktigt bra blandning. 21/9-2021


********

ELVIRA BIRA-ELVIRA BIRA(CD)

Here it is a bit tougher tone and there are more instruments involved and it is very good and here the embryo of today's Elvira Bira begins to be found it feels like. Three songs that are live from New York we get here together with 7 other songs so a total of ten really good songs. You get a little more of the desperate Mathilda in some of the songs and it suits her perfectly to sing like that. It's great to get a little more instruments in and the whole establishment feels very punky in a wonderful way. You just want more and more of her music once you start listening. If you have the energy to get your hands on this record, you won't be disappointed either in song effort, speed or attitude... everything is here in a really good mix. 21/9-2021

ELVIRA BIRA-ACOUSTIC(CD)

 

Med låtar som Nosy Parents, Disgusting och Bugging så visar oss Elvira Bira hur bra akustisk musik kan låta. Jag gillar verkligen hur hon hanterar akustisk musik och får den att låta intressant och de här sju engelska och en svensk låt visar oss verkligen hur man kan göra. Hon fångar mitt intresse i alla låtar och det är riktigt bra gjort. Undrar lite hur låtarna hade låtit med lite mer instrument. Det får vi kanske aldrig veta men det gör inget eftersom trots sin lågmäldhet så tycker jag verkligen att låtarna tar plats på ett positivt sätt. Hoppas mer och mer för upp ögonen för Elvira Biras tidigare saker och inte bara för nya skivan Vispunk. 21/9-2021


*******

ELVIRA BIRA-ACOUSTIC(CD)

With songs like Nosy Parents, Disgusting and Bugging, Elvira Bira shows how good acoustic music can sound. I really like the way she handles acoustic music and makes it sound interesting and these seven English and the Swedish song really show us how to do it. She captures my interest in all the songs and it's really well done. I wonder what the songs would have sounded like with a little more instruments. We may never know, but it doesn't matter because despite its low-keyness, I really think the songs take their place in a positive way. Hope more and more for the attention of Elvira Bira's past things and not just for the new album Vispunk. 21/9-2021