ELMO-KAMIKAZE HEART(CD-BDPOP /AMIGO) Elmo är det finaste som lämnat Jokkmokk sedan Jakob Hellman står det i pressreleasen. Detta kanske är sant och här viskas det om Broder Daniel-influenser och det känns också riktigt rätt. Men det känns också som om han lyssnat en hel del på 60-talspop och fångat de harmonier där som många grupper hade då och varför inte Simon & Garfunkel mixat med tidiga Beatles. Detta gäller i alla fall i några av låtarna…helst då den andra låten, jag vet inte om den heter Smile for me again för jag fick inget riktigt omslag. Helt rätt känns det i alla fall och jag kan tänka mig att de värsta indieungarna kommer att älska detta och få en ny favorit.(SJU) 19/10-07

ELMO-KAMIKAZE HEART(CD-BDPOP /AMIGO) Elmo is the nicest which have leaved Jokkmokk since Jakob Hellman it´s written in the pressrelease. It´s maybe tru and here it´s whispering about Broder Daniel-influneces too and that feels right too. But it feels also that he have been listening to a lot of 60´s pop and catched the harmonies which many groups had then and why not Simon & Garfunkel mixed with early Beatles. It´s the right comcept for some of the songs anyway….and mostly the second song, I don´t know if it´s called Smile for me again because I got no real cover. It´s right anyway      and I can imagine that the worst indiekids will love this and get a new favourite.(SEVEN) 19/10-07