ELLIOT, LUKE-LET EM ALL TALK(LP-ICONS CREATING ART ICELP459)

 

Jag hade egentligen ingen aning om vad detta var eller hur det skulle låta. Jag lästa något om Nick Cave och det kanske inte är helt fel och lägg till lite Weeping Willows-stil också så är det inte så långt ifrån vad Luke Elliot pysslar med när det gäller musik. Jag vet inte var skivan kom skickad ifrån för det var skickat från Sverige men det var inget jag visste skulle komma som jag ofta vet. Men detta tar inte ifrån honom att skivan är bra och det är en ganska pampig tillställning och det finns mycket referenser till Cave faktiskt och det gillar jag för han är en av mina favoritartister. Så saknar ni ett nytt album med honom eller Weeping så kanske detta kan vara ett komplement till att inte behöva längta så. Så jag tycker helt klart att ni ska kolla in den här grabben för det är han värd. Det kanske inte är den där skivan som är den punkigaste i min samling utan en av de vackraste om man ser till musiken och den kärleksröda vinylen stärker det faktumet. Så vill ni ha en stund där det känns som om kärleken frodas så skall ni helt klart kolla in Luke. 15/5-2023


*******

ELLIOT, LUKE-LET EM ALL TALK(LP- ICEALP459)

 

I really had no idea what this was or what it would sound like. I read something about Nick Cave and it might not be entirely wrong and add some Weeping Willows style too and it's not that far off what Luke Elliot is up to when it comes to music. I don't know where the album came from because it was sent from Sweden but it was nothing I knew would come as I often know. But this doesn't take away from him that the album is good and it's a pretty grand event and there are a lot of references to Cave actually and I like that because he's one of my favorite artists. So if you miss a new album with him or Weeping, maybe this can be a complement to not having to long like that. So I definitely think you should check out this kid because he's worth it. It may not be that record that is the punkiest in my collection but one of the most beautiful if you look at the music and the love red vinyl strengthens that fact. So if you want a moment where it feels like love is thriving, you should definitely check out Luke. 15/5-2023