ELIXIR-VOYAGE OF TH EAGLE(CD-DISSONANCE RECORDS)

 

Powermetal eller NWOBHM eller vad det heter har egentligen aldrig varit min grej men jag tycker nog att Elixir håller hög klass inom just den genren. Man slipper de höga skriken och sångaren sjunger bra. Musiken är helt Ok och jag vet inte för att det är att jag börjar bli gammal men det är kanske därför jag börjar gilla sådant här för liknande music växte jag ju upp med för många år sedan…då menar jag 70-tals hårdrock men det är ju inte så långt ifrån egentligen. Den här musikens musiker kommer säkert många gånger från samma uppväxt. Musikaliskt kan ni säkert tänka er hur det låter och visst har grupper som Maiden, Sabbath och den typen av band gjort intryck på gruppen. Inte så att de låter precis som något av dessa band men beröringspunkter finns såklart. Vill ni ha ett av de bättre powermetalbanden idag så ska ni helt klart kolla in Elixir. The Sirens song är favorite där Sabbath blandas med 60-tals stil. 5/3-2020


*******

ELIXIR-VOYAGE OF TH EAGLE(CD-DISSONANCE RECORDS)

Powermetal or NWOBHM or whatever it's called has really never been my thing, but I think Elixir holds a high class in that particular genre. You avoid the loud screams and the singer sings well. The music is totally Ok and I don't know because it is that I am getting old but that is maybe why I am starting to like this for similar music I grew up with many years ago ... then I mean 70's hard rock but it is not that far from it really. This musician's music certainly comes many times from the same upbringing. Musically, you can probably imagine how it sounds and certainly groups like Maiden, Sabbath and that type of band have made an impression on the group. Not that they sound just like any of these bands, but touch points are obvious. If you want one of the better power metal bands today, you should definitely check out Elixir. The Sirens song is one of my favorites there Sabbath mixes with 60´s style. 5/3-2020