ELITE NA MIRA-COLETANEA(CD)

Som jag förstår detta så är det en samling som de gjort till mig(och säkert någon mer) med låtar från fyra olika utgåvor. Brasilien brukar ju mest bestå av hardcore eller riktigt bra metalband och inte så ofta denna typ av musik. Ni vet tidig punkrock av det gamla slaget med Elite Na Mira spelar just den typen av musik. Gammaldags punkrock och de gör det på ett mycket trovärdigt sätt tycker jag. Det känns riktigt fräckt att lyssna till detta och det känns som om man slungas tillbaka i tiden på något sätt för det är verkligen musik som låter tidstypisk på ett mycket positivt sätt. Visst finns det hardcoreinfluenser men den stora delen ligger i 77-punk och liknande och en liten del lite senare punkrock. 20 låtar som är fyllda av portugisiska texter och lätt aggressiv punkrock..kan det bli mycket bättre? 6/7-2015

*******

ELITE NA MIRA-COLETANEA(CD)

As I understand it, it's a collection that they've done to me (and certainly some more) with songs from four different editions. Brazil usually are the most composed of hardcore or really good metal bands and not so often this type of music. You know early punk rock of the old type with Elite Na Mira does just that kind of music. Old-fashioned punk rock and they do it in a very credible way, I think. It feels really cool to listen to this and it feels like you are thrown back in time in some way it really is music that sounds typical of the time in a very positive way. Sure there are hardcore influences, but the great part is the 77-punk and the like, and a small part later punk rock. 20 songs that are filled with Portuguese subtitles and easily aggressive punkrock..can it get much better? 6/7-2015