ELEMENTS IN THE ATMOSPHERE-EITA(M-CD)

Jag hade egentligen ingen koll alls på vad detta skulle vara men när skivan satt igång så var det skamusik som var grejen för denna grupp och helt klart är det en grupp som lyckas att få till det ganska bra och jag känner mig lite dansant när man lyssnar till det. Kanske lite mer allvarligare än man är van vid och då menar jag att det inte är någon Madness-ska eller något sådant utan här handlar det om ska med en stil som känns riktigt trevlig men inte på något sätt partyaktig utan mer miljömedebeten om man säger så…Svårförklarat men ni kanske fattar hur jag menar när jag säger så….Tänker nästan på Living Colour och Bad Brains ibland också… skumt. 10/11-2014

******

ELEMENTS IN THE ATMOSPHERE-EITA(M-CD)

I really had no eye at all on what this would be, but when the disc started, it was ska music that was the thing for this group, and clearly it is a group that manages to get into it pretty good and I'm feeling a little dance when listening to it. Maybe a little more serious than we are used to and I mean that there is not a Madness-be or something like that, but this is about to be in a style that feels really nice but not in any way party-like but more environmentally runner baits if you say so ... difficult to explain but you might understand how I mean when I say so ... .Think almost on Living Colour and Bad Brains sometimes too ... weird. 10/11-2014