ELECTRIC STARS-BETWEEN THE STREETS AND THE STARS(CD-SINGEL PAISLEY ARCHIVE PA028)

60-tals inspirerat visste jag att det skulle vara med tanke på hur skivan ser ut och skivbolag etc. Bara tre låtar tyvärr så då är det alltid lite svårt att se hur gruppen låter eller rättare sagt höra hur gruppen låter och få en helhet på det….Men det låter fräckt tycker jag i alla fall det som jag får höra av gruppen för det är ett sound som faktiskt får mig att dra på smilgroparna för det är musik som är väldigt tidstypisk på något sätt men ändå har ett modernt sound. Kolla in om ni gillar Kinks, Doors etc…. 2/7-2013

********

ELECTRIC STARS-BETWEEN THE STREETS AND THE STARS(CD-SINGEL PAISLEY ARCHIVE PA028)

60's inspired, I knew it would be considering how the disc looks and labels etc. Just three songs unfortunately, so there's always a little difficult to see how the group sounds or rather hear how the group sounds and get a whole on the but .... it sounds cool, I think so anyway as I'm told by the group because it's a sound that actually allowed me to pull the dimples for it's music that is very time typical in any way but still has a modern sound. Check it out if you like the Kinks, Doors etc .... 2/7-2013