ELECTRIC CITIZEN-HELLTOWN(CD-RIDING EASY)

Oj, det här är musik som jag verkligen gillar för det känns som om detta är den typen av metal som jag växte upp med. Lite som om Black Sabbath har fått en kvinnlig sångare istället för Ozzy och det uppskattar jag verkligen. Det är samma tyngd ungefär och det som jag gillar ännu mer är att sångerskan röst kommer i fokus såpass mycket men man ändå hör kompet och musiken bakom henne så det inte blir för mycket sång. Kan tänka mig att det är en bra producent som klarar av sådana saker. Musiken släpar sig fram på ett mycket trevligt sätt och jag uppskattar verkligen sångerskans röst som är riktigt bra. Är ni inne på gammal 70-talsmetal så finns det egentligen inget att tveka över för Electric Citizen har gjort en av de mest intressanta retro-metal skivor jag hört på många år. Så därför skulle jag bli väldigt överraskad om du som är uppfödd med metal på 70-talet inte gillar denna skiva!  3/8-2018

********
ELECTRIC CITIZEN-HELLTOWN(CD-RIDING EASY)

Oh, this is music that I really like because it feels like this is the kind of metal I grew up with. Little as if Black Sabbath had a female singer instead of Ozzy and I really appreciate it. It's the same heaviness about and what I like even more is that the singer's voice comes into focus so much, but you still hear tthe music behind her so it does not become too much song. Can imagine that it is a good producer who can handle such things. The music come along slowly in a very nice way and I really appreciate the singer's voice that is really good. Are you in the old 70s, there's really nothing to worry about, because Electric Citizen has made one of the most interesting retro metal discs I've heard for many years. So, therefore, I would be very surprised if you who were raised with metal in the 70's do not like this disc! 3/8-2018

ELECTRIC CITIZEN-HIGHER TIME(CD-RIDING EASY)

 

En tjej och tre killar och ett omslag som andas 60-tal…Musiken är lite mer 70-tal kanske och det är av den typen av hårdrock som jag växte upp med. På den tiden var det inte så vanligt med en tjej på sång men det har Electric Citizen och det låter riktigt bra tycker jag…Det är ett tungt gitarrsound och de kanske inte gör något eget men det de gör gör de riktigt bra och med stor kärlek till tidigt hårdrock och jag tror säkert att ni 60-talister som läser här och växte upp med Sabbath, Deep Purple, Uriah Heep etc kommer att älska detta så varför inte börja leta efter detta. Jag gillar deras tunga gitarrkomp och låten Social Phobia är en uppvisning i vad de kan åstadkomma som bäst och det är en hel del! 31/3-2016


********

ELECTRIC CITIZEN-HIGHER TIME(CD-RIDING EASY)

One girl and three guys and a cover that breathes 60s ... The music is a bit more 70s maybe and that's the type of hard rock that I grew up with. At that time it was not so common with a girl on vocals but it has Electric Citizen and it sounds really good, I think ... It is a heavy guitar sound, and they may not do something of their own, but what they do they do really well and with great love to the early hard rock and I'm sure that you är int the 50´s  who reads this and grew up with the Sabbath, Deep Purple, Uriah Heep etc. will love this so why not start looking for it. I like their heavy guitar accompaniment and a song like Social Phobia is a showcase of what they can do best, and that's a lot! 31/3-2016