ELDRITCH-BLACKENDAY(CD-LIMB MUSIC LMP 0704-100/BORDER)Skivan framsida ser ut som om den är tagen från ett skräckfilmsomslag och det gör mig intresserad av skivan…helt klart. Musikaliskt är det riktigt bra också och deras musik kan jämföras med nu-metalbanden blandat med Nirvana/Pearl Jam och lite hardcore. Ni förstår av min beskrivning att detta inte var lätt att beskriva men vad jag kan säga är att det i alla fall är mycket ljud på skivan och ett riktigt hårt sound många gånger. Det låter ungefär som jag hade tänkt mig egentligen och det är kanske inte så ofta som musiken passar in på omslaget men det gjorde det verkligen här.(SJU) 30/4-07

ELDRITCH-BLACKENDAY(CD-LIMB MUSIC LMP 0704-100/BORDER) The records cover looked like it´s taken from a horrormoviecover and it makes me interested of the record….that´s obvious. Musically it´s really good too and their music can be compared with the nu.metal bands mixed with Nirvana/Pearl Jam and some hardcore. You can understand from my description that this wasn´t easy to describe but what I can say is that it´s really much sounds on the record and a really hard sound many times. It suits anyway in the way I thought it would do and it´s not so often that the music suits into the cover but here it really did that.(SEVEN) 30/4-07