EL CACO-7(INDIE RECORDINGS/PLASTIC HEAD)

Detta är ett norskt band och de innehåller tre killar Öyvind, Anders och Fredrik. Det är riktigt trevlig musik och norrmännen kan de med. Det är inte bara svenska som kan spela distad och tuff hård rock utan El Caco visar verkligen var skåpet ska stå. Det är musik som berättigar till att upphöja en skål helt klart. Visst finns här hårda alster som i Sickness som får mig att känna mig väldigt liten på något sätt och det beror på att El caco verkligen kör över mig. Men jag gillar att bli överkörd av denna typ av musik och jag gillar verkligen deras sätt att spela tuff musik. Blanda indie metal och hardcore och då blir det nog denna typ av musik! 2/12-2015

*******

EL CACO-7(INDIE RECORDINGS/PLASTIC HEAD)

This is a Norwegian band and they contain three guys Öyvind, Anders and Fredrik. It's really nice music and Norwegians, they can. It is not only Swedish that can play distorted and tough hard rock because El Caco really shows where the cabinet to stand. It is music that entitles you to raise a toast clearly. Certainly there this tough subject matter as the Sickness that makes me feel very small in any way and that's because El Caco really run me over. But I like to be run over by this kind of music and I really like their way of playing tough music. Mix indie metal and hardcore, and then there will be enough to describe this kind of music! 2/12-2015