E!E-POSLEDNI MELENU(LP-PAPAGAJUV HLSATEL RECORDS PH 289)

 

Nyinspelat material med E!E är ju trevligt att lyssna till. Det är snabb punk på tjeckiska med små små metalgitarrer som kommer in i musiken ibland. Jag gillar ju tjeckisk punk mycket och detta bolag i synnerhet och det påståendet blir inte sämre när denna skiva spelas i mitt hem. Jag kan ju inte tjeckiska men jag sjunger med redan i första låten och det känns som om att jag kommer att kunna göra det på hela skivan. E!E har gjort den bästa skivan jag har hört med den här gruppen hittills och jag hoppas på måna mer år med gruppen. Jag kan egentligen inte jämföra med något annat men det är musik med mycket refränger, mycket melodier och ett snabbt tempo och jag kan mycket väl tänka mig att det är en grupp som drar mycket folk och har mycket svettiga spelningar när det väl är dags för det! Skulle man vara tvungen att jämföra med något skulle jag säga…lyssna själv istället för det är denna melodiska grupp verkligen värd. 7/12-2022


********

E!E-POSLEDNI MELENU(LP-PAPAGAJUV HLSATEL RECORDS PH 289)

 

Newly recorded material with E! E is nice to listen to. It's fast punk in Czech with tiny little metal guitars that come into the music sometimes. I like Czech punk a lot and this company in particular and that claim doesn't get any worse when this record is played in my home. I don't know Czech but I sing along to the first song and I feel like I'll be able to do it on the whole record. E! E has made the best record I've heard with this group so far and I'm hoping for many more years with the group. I can't really compare to anything else but it's music with a lot of choruses, a lot of melodies and a fast tempo and I can well imagine it's a group that draws a lot of people and has a lot of sweaty gigs when it's time for that! If you had to compare with something, I'd say... Listen for yourself instead of that, this melodic group is really worthwhile. 7/12-2022

E!E-DESKA(LP-PAPGAJUV HLSATEL PH 286)

 

Den här skivan spelades in 1986 och det var väl innan muren föll och Tjeckoslovakien var ett land. Snabb punkrock på tjeckiska är väl aldrig fel och det finns nog mer samröre med 77-punk än med hardcore eller något sådant på den här tiden. Jag gillar verkligen inledande Rock N roll för den får mig att tänka tillbaka till när man var ung. Det behövde inte vara så välproducerat utan här handlade det mer om känsla när man gjorde musik och man tänkte inte efter så mycket om ljudet var perfekt etc. Jag gillar hela skivan och dess sound för det är ett typeexempel på hur punk lät förr i tiden(det lät det men för 35-40 år sedan) och framförallt kanske i dåtidens öststater där det var “förbjudet” med punkrock eftersom det var farligt. Och punk ska vara farligt tycker jag….det blir så mycket intressantare då och det är faktiskt E!E och som vanligt blir det ett viktigt tidsdokument när PHR ger ut musik. Så ni som är punknördar ska bara köpa skivan…finns inget att tveka över. Ni andra som blir nyfikna på gammal tjeckisk punk ska också köpa skivan. Punkt slut!  3/6-2022


*******

E!E-DESKA(LP-PAPGAJUV HLSATEL PH 286)

This record was recorded in 1986 and that was well before the Wall fell and Czechoslovakia was a country. Fast punk rock in Czech is never wrong and there is probably more association with 77-punk than with hardcore or something like that at this time. I really like the opening Rock N roll because it makes me think back to when you were young. It didn't have to be so well produced, but here it was more about feeling when making music and you didn't think so much about whether the sound was perfect etc. I like the whole album and its sound because it is a typical example of how punk sounded in the past (it sounded but 35-40 years ago) and especially maybe in the eastern states of the time where punk rock was "forbidden" because it was dangerous. And punk should be dangerous I think....it gets so much more interesting then and it's actually E! E and as usual, it becomes an important document of time when PHR releases music. So those of you who are punk nerds should just buy the record... there is nothing to hesitate about. You who become curious about old Czech punk should also buy the record. That´s a fact! 3/6-2022

EIE-EIE(LP-PHR RECORDS PH 210)

Jag tror att denna skiva kom i början av 90-talet från början och tycker tjeckisk punk är ju alltid intressant och intressant är ju också sänkningen av ljudet i några av låtarna i slutet av dem. De börjar med en tjeckisk version av 999s
Homicide och det är ju en ganska tunn låt fast med mycket driv och det är väl så man kan beskriva deras musik. Ganska tunn men med bra punkigt driv och man känner verkligen att de är punk ut i fingerspetsarna även om det inte på något sätt är hardcore eller något sådant. Jag gillar deras ganska udda sound och de påminner mig om något annat som jag inte kommer på. Fräckt som bara den i alla fall och vill man ta del av den tjeckiska punkhistorien så bör ju Eie helt klart vara en del av den uppfostran.  Även Undertones och SLF får sina låtar översatta på ett ypperligt sätt. 21/7-2017

*******
EIE-EIE(LP-PHR RECORDS PH 210)

I think this album came in the beginning of the 1990s and think that czechpunk is always interesting and interesting is also the reduction of the sound in some of the songs in the end of them. They start with a Czech version of the 999s Homicide and it's a pretty thin song with a lot of drive and it's good to describe their music in the same way. Pretty thin but with a good punk drive and you really feel that they are punk in the fingertips, even if it is by no means plays hardcore or something like that. I like their rather odd sound and they remind me of something else I'm not can come up with. Coll as fuck are they and if you want to get to know the Czech punk story, Eie should definitely be part of the education. Even Undertones and SLF get their songs translated in a great way. 21/7-2017