EASTSIDE SUICIDES-EASTSIDE SUICIDES(CD-SUPER SECRET RECORDS SSR 005)

Den här skivan kom ut för 12 år sedan len jag fick den nu men jag är väldigt spänd på hur det kommer att låta. Det låter riktigt bra inledningsvis och det låter som ett modernare New York Dolls/Heartbreakers eller något sådant och det uppskattar ju en gamling som jag. Kul att höra att man så långt efter den tidiga punken fått till ett sådant här sound för det låter tidstypiskt på ett väldigt positivt sätt. Helt klart rockigt med punkiga inslag och en sångare med attityd. Helt klart! Jag tror säkert att ni som gillar de nyss nämnda banden plus Generation X, Vibrators etc kommer att avguda detta. Kolla in med en gång och även om skivan är 12 år gammal så har inte sådan här någon bäst före tid ändå. Den är alltid bäst! 7/8-2015

********

EASTSIDE SUICIDES-EASTSIDE SUICIDES(CD-SUPER SECRET RECORDS SSR 005)

This album came out 12 years ago len I got it now but I'm very excited about how it will sound. It sounds really good initially, and it sounds like a modern New York Dolls / Heartbreakers or something like that and it appreciates the one old-timer like me. Glad to hear that so long after the early punk got to this kind of sound because it sounds typical for the time in a very positive way. Clearly rock'n'roll with punk elements and a singer with attitude. Clearly! I'm sure that you, like the aforementioned bands plus Generation X, Vibrators etc. will adore this. Check out all at once, and even if the disc is 12 years old so do not like this any best before  time anyway. It is always best! 7/8-2015