EARWIX-ANIMAL SUPREME(CD)

Jag intervjuade ju denna grupp för några år sedan och nu har ännu en ny skiva kommit ut. Intressant! Det är snabbspelad speedrock, dieselrock, garagerock eller vad fan man nu ska kalla det. Skitsamma snabb rock n roll som är riktigt bra och det finns drag både från punk och från metal likaväl från Hellacopters/Zeke etc och jag gillar verkligen vad jag hör. Jag gillar sångarens ganska råa röst också och den passar ypperligt in till den distade musiken och ska man bara köpa en skiva i år så skulle nästan detta vara den. Kanske ska kompletteras med några mer men deras stökiga rock får nog många olika typer av människor av höja på ögonbrynen och tänka på hur bra det är och att det passar tuffa rockmänniskor av alla de slag. Så att inte kolla in Earwix är ju ett tjänstefel av alla rockmänniskor! 5/1-2017


********

EARWIX-ANIMAL SUPREME(CD)

I interviewed after this group a few years ago and now has a new album come out. Interesting! It is fast played speedrock, diesel rock, garage rock or whatever you may call it. Never mind, it´s fast rock n roll that are really good and there are influences  from both punk and metal from the well of Hellacopters / Zeke etc and I really like what I hear. I like the singer's voice which also is quite raw and it fits superbly into the distorted music and you should just buy one record this year would almost this be it. Maybe complemented with some more but their rowdy rock'll have many different types of people to raise their eyebrows and think how good it is and that it fits tough rock people of all kinds. So not checking out Earwix's a dereliction of all the rock people! 5/1-2017

EARWIX-….COME LIKE A RAGING BULL(CD)

Jag fick tre skivor av denna grupp som spelar snabb rock och det är väl så att grupper som Hellacopters, kanske Zeke och den typen av grupper har varit en förebild för denna tyska grupp. Det är en väldigt stökig musik som gruppen ger oss och de sju låtarna går tyvärr för fort förbi så det är tur att jag fått tre skivor av gruppen att sätta öronen i. Det är distade gitarrer, det är snabba trummor och det är gitarrsolon och en sångare som har en riktigt bra rockröst som göra hela helheten till en underbar mix av rock n roll med punkstänk. 24/9-2014

*******

 

EARWIX-….COME LIKE A RAGING BULL(CD)

I got three records of this group playing fast rock and it is well to groups Hellacopters, maybe Zeke and such groups has been a role model for the German group. It's a very messy music group gives us and the seven songs are unfortunately too fast past so it's lucky that I got three records from the group to put my ears too. It is distorted guitars, it is fast drums and it's guitar solos and a singer who has a really good rock voice that make the whole picture into a wonderful mix of rock n roll with punk mindset. 24/9-2014

EARWIX-EATING RATS(CD)

Andra skivan jag fick med Earwix har ett omslag med en man som äter råttor. Kanske inte så aptitretande. Det är tur att musiken är mer aptitretande och ger oss mersmak.  På denna skiva är det nio låtar som osar bensin, diesel eller vad fan du förknippar med rock n roll. Jag har väl i och för sig aldrig tänkt på dessa lösningsmedel när jag lyssnat på musik. Musiken är min drog och jag tror att Earwix är böjda att hålla med mig om detta. De nio låtarna är alla bevis på att musik är trevlig att lyssna till och det är väldigt svårt att sitta still till Earwixs garagerock för det är nog så jag måste kalla den. Bara för att göra det enkelt.24/9-2014

*******

EARWIX-EATING RATS(CD)

The second disc I got with Earwix has a cover with a man who eats rats. Maybe not so appetizing. It is fortunate that the music is more appetizing and gives us a taste for more. On this disc, it is nine songs that waft of petrol, diesel or whatever you associate with rock n roll. Well I have in themselves never thought of these solvents when I listened to music. Music is my drug and I think Earwix be inclined to agree with me on this. The nine songs are all evidence that music is pleasant to listen to and it's very difficult to sit still for Earwixs garage for it is enough so I have to call it. Just to make it simple 24/9-2014

EARWIX-FEAR THE MOUSTACHE(CD)

Gluesniffin booze rock kallar de sin musik tydligen. Kanske det men som jag sagt förut så kan jag digga loss till denna grupp utan att nyttja några droger alls.  5 låtar och skivan kom 2012 och de fortsätter i samma goa stil som de gjort hela tiden. Hela gruppen känns som om de lever rock n roll och helt klart är det killar som verkligen känns som rockare. Fina mustascher har de på omslaget också med tanke på omslaget men de ser ganska snälla ut så jag räds dem inte. Men musikaliskt fortsätter de som sagt på samma bana. Det finns lite AC/DC, det finns lite Hellacopters, det finns lite rock n roll, lite Zeke, lite Motörhead och på den vägen är det. 24/9-2014

*******

EARWIX-FEAR THE MOUSTACHE(CD)

Gluesniffin booze rock they call his music apparently. Perhaps, but as I said before, I can rock to this group without using any drugs at all. 5 songs and the album was in 2012 and they continue in the same good style they made ​​all the time. The entire group feels like they are living the rock n roll and is clearly the guys who really feels like rockers. Nice mustache on the cover, they also given on the cover but they look pretty nice out so I fear them not. But musically they continue to say the same path. There is a little AC / DC, there is little Hellacopters, there's a little rock n roll, a little Zeke, Motorhead and a little on the way it is. 24/9-2014