DYNAZTY-BRING THE THUNDER(CD-PERRIS RECORDS PER 2172) Visst har säkert den här gruppen lyssnat en del på Kiss eller för det är första jag tänker på både när jag läser namn och titel på den här skivan. Musikaliskt har de lite av samma körer som Kiss använder sig av. Kanske inte lika bra band som Kiss men här är det lite tuffare så att jämföra rakt av är bara löjligt. Dynazty är i alla fall ett band för er som vill ha lite skrik, lite tuffhet men på ändå samma gång är lite snälla.(FEM) 5/10-09

DYNAZTY-BRING THE THUNDER(CD-PERRIS RECORDS PER 2172) Sure that this group have listened a whole lot to Kiss or maybe that it is the first thing I think of both when I read the name and the title on this record. Musically they have  alittle of the same choirs which Kiss having. Not so good band as Kiss but it´s alittle bit tougher here so to compare right off like this is maybe ridiculous. Dynazty is anyawa a band for you who wants some shouting, some toughness but in the same time the nice guys.(FIVE) 5/10-09