DUSTSUCKER-JACK KNIFE RENDEZVOUS(CD-LIMB MUSIC LMP 0609-095) Dustsucker har ett namn som ett stonerband men det kanske inte riktigt är rätt beteckning på detta band precis. Här handlar det mer om hög oktanig rock n roll som är grejen. Motörhead är att av banden som jag tycker de påminner om och kanske lite Alice Coooper blandat med punkrock. Det går riktigt snabbt ibland och i en låt som titellåten blir det riktigt bra. Det jag gillar mest är att sången ligger så pass långt fram i ljudbilden och det är lätt att hänga med. Sedan har de tagit några kända rockriff här och där och gjort de till egna…..(SJU) 13/9-06

DUSTSUCKER-JACK KNIFE RENDEZVOUS(CD-LIMB MUSIC LMP 0609-095) Dustsucker have a name as a stonerband but that´s maybe not really right description on this maybe precisely. Here it's more about high octane rock n roll which is the thing. Motörhead is one of the band which I think that they remind me about and maybe a little bit Alice Cooper mixed with punkrock. It goes really fast sometimes and in a song like the titletrack it becomes really good. The thing I like the most is that the vocals is so in front of the music  and it's to sing along. And then they have taken some wellknown rockchords here and there and done them to their own…(SEVEN) 13/9-06

DUSTSUCKER-ROCK N ROLL SNIPER(CD-GO NUTS MUSIC NUT 0409-901 CD/BORDER) Detta bolag är nytt för mig men de har fått till några trevliga grupper i sann punk rock n roll anda och det är ju riktigt trevligt. Dustsucker är en grupp som förenar styrka och melodier på ett föredömligt sätt. Jag kommer att tänka på GBH samtidigt som jag tänker på Sator och då kanske ni förstår var det ligger någonstans. För den här typen av hårdare punkrock som Dustsucker är svårspelad för gränsen mellan hårdrock och punk blir så snäv och går sådan här musik över för mycket til hårdrock blir den ofta dålig och tråkig. Men Dustsucker lyckas kontrollera sig och hålla sig på den rätta gränsen.(ÅTTA) 3/9-04

DUSTSUCKER-ROCK N ROLL SNIPER(CD-GO NUTS MUSIC NUT 0409-901 CD/BORDER)This company is new for me and they have got foreward some really good and nice groups in true punk rock n roll spirit and that´s really nice. Dustsucker is a group which unite strength and melodies in a very good way. I think both on GBH and in the same time I think about Sator and then you maybe understand where they are somewhere. Because this type of harder punkrock which Dustsucker plays is difficult to play because the border between heavy metal and punkrock is so small and goes this sort of music over to much to heavy metal is often bad and boring. But Dustsucker manage to control themselves and put themselves on the right border.(EIGHT) 3/9-04