DURARARA-DURARARARARARA!(CD)

Lite udda namn på en grupp som spelar rock.  Jag satte in skivan i en av mina metalpärmar och det kanske var rätt men ändå är jag lite tveksam för den här typen av musik är någonstans mellan indie och punk och metal. Jag kan inte placera dem bättre musikaliskt. Ibland låter det nästan som om Pixies är korsat med Nirvana och bara det är ju en trevlig blandning och blanda in Smashing Pumpkins i detta också så tycker jag nästan att jag beskrivit dem ganska bra! Durarara låter inte som Duran Duran i alla fall även om namnet nästan är släkt utan här snackar vi om mer distade gitarrer… 5/6-2015

******

DURARARA-DURARARARARARA!(CD)

A little odd name for a group that plays rock. I put the disc in one of my metal binders and it might be right, but still I am a little hesitant to this type of music is somewhere between indie and punk and metal. I can not place them better musically. Sometimes it almost sounds like the Pixies are crossed with Nirvana and just it's a nice mixture and mix Smashing Pumpkins in this also, I think almost that I described them pretty good! Durarara does not sound like Duran Duran anyway even if the name is almost family but here we are talking about more distorted guitars ... 5/6-2015