DURANGO RIOT-FACE(CD-LAST BULLET TOR001/SOUND POLLUTION)

Jag hade glömt hur Durango Riot lät men jag sorterade in dem under svensk punk men det kanske inte är riktigt rätt men jag tror ju helt klart att punken har haft en stor betydelse för bandet men det finns en hel del annat som har haft betydelse för deras utveckling också. Helt klart en hel del kvalitativ pop och rock har rullat i deras spelare och en grupp som jag kommer att tänka på är tidiga Mando Diao då de spelade lite larmigare popmusik…Helt klart intressant skiva är det i alla fall och jag tror säkert att ni som är väldigt intresserade av rockmusik och ger cred till band som Hellacopters, Hives etc kommer att älska denna skiva..Kanske lite softare ljudbild men annars inte så längt ifrån. 8/9-0214

*******

DURANGO RIOT-FACE(CD-LAST BULLET TOR001/SOUND POLLUTION)

I had forgotten how Durango Riot sounded but I sorted them under Swedish punk but it may not be quite right but I think quite clear that Punk has had a major impact on the band, but there are a lot of other things that have been important for their development also. Clearly a lot of qualitative pop and rock has rolled in their players and a group that I will consider is early Mando Diao when they played some larming pop music ... Clearly interesting record it is anyway and I'm sure that you, as are very interested in rock music and give cred to bands like the Hellacopters, the Hives etc will love this record..maybe a little softer sound but otherwise not so far away. 8/9-0214