DUNBARROW-III(CD-BLUES FOR THE RED SUN BFTRS 022)

 

Dunbarrow kommer från Norge och detta är deras tredje skiva som ni kanske förstår..Lite av gammaldags metal på något sätt och det låter inte som alla andra. Jag tänker 70-tals hårdrock mer och inte modernare varianter. Jag gillar det riktigt mycket faktiskt för det är ju sådan här musik jag lite är uppväxt med…det blir på något sätt lite sagoaktigt men jag tror det beror på omslaget men det speglar musiken för det är ungefär så det känns. Lekfull och sagolik hård musik men svår att sätta i en speciell genre. För att rakt av kalla det för hårdrock känns fel för det känns som om det finns influenser från så många håll men det viktiga att veta är att det ä ren bra skiva som är fylld av tuff musik…skitsamma vilken genre det är. Norge kan de med och denna skiva kommer jag att spela många fler gånger. Ska även försöka få tag på tidigare skivor! 16/6-2021


*******

DUNBARROW-III(CD-BLUES FOR THE RED SUN BFTRS 022)

Dunbarrow comes from Norway and this is their third record as you may understand..A bit of old-fashioned metal in some way and it does not sound like everyone else. I think 70s hard rock more and not more modern variants. I really like it a lot actually because it's this kind of music I grew up with a bit… it somehow becomes a bit fairytyled like but I think it depends on the cover but the music reflects because it's about how it feels. Playful and fabulous hard music but difficult to put in a special genre. To call it hard rock straight out, it feels wrong, it feels like there are influences from so many places, but the important thing to know is that it's a good record that is full of tough music… shitty what genre it is. Norway they can they too and I will play this record many more times. Will also try to get hold of previous records! 16/6-2021

DUNBARROW-II(CD-RIDING EASY)

 

Detta är tydligen ett norskt band och jag tycker de låter kul på något sätt. Jag skulle kunna säga att det är blandning av Black Sabbath och Jethro Tull för det är så det känns när jag lyssnar på dem. Udda kan tyckas men det gifter sig riktigt bra och visst är det mer Sabbath än Tull om man säger så. Det är en ganska släpig typ av hårdare musik och visst kanske man kan kalla det hårdrock men snarare hård rock och det är en ganska skön psykedelisk stämning i deras musik måste jag säga. Jag drömmer mig nästan tillbaka till min barndom men då var nog inte någon av de i gruppen födda ens ser det ut som när man tittar på bilderna. Men det gör detsamma för en trevlig liten plastbit är det i alla fall även om jag just nu lyssnar digitalt! 30/8-2018


*******

DUNBARROW-II(CD-RIDING EASY)

This is apparently a Norwegian band and I think they are good in some way. I could say that it's a mix of Black Sabbath and Jethro Tull because that's how it feels when I listen to them. Odd may seem, but it's getting really well and certainly it's more Sabbath than Tull if you say so. It's a rather tough type of tougher music and maybe you might call it hardrock but rather hard rock and it's a pretty nice psychedelic mood in their music I have to say. I'm almost dreaming back to my childhood, but then there's probably no one in the group who was born then, it looks like so when you look at the pictures. But it does not do anything because this is a nice little piece of plastic, even if I now listening digitally! 30/8-2018