DUMB EASIES-LOVE LOVE LOVE(CD-CRY TO BLAST RECORDS CUTO-1)

Den här gruppen ser ut på bilderna som om de gillar att ha kul och skämta lite grand.. Visst låter det lite på skoj men det känns ändå som de tar musicerandet på allvar. Denna grupp känns som en hybrid mellan gammaldags punk och 50-60 tal just för melodier och harmonier som de skapar och det blir en ganska trevlig upplevelse i musikens tecken ....jag skriver musikens tecken eftersom det är väldigt svårt att genrebestämma denna grupp och jag får nog säga att musikaliskt är de duktiga men det blir nog tyvärr inte så många lyssningar med gruppen för det känns som om de "måste" bestämma sig för vilken musikstil de skall spela och troligtvis blir det så för mig att jag lyssnar och programmerar skivan på de låtar som är punkigast och som jag gillar mest så som en riktigt bra låt som Bang Bang 10/12-2014

******

DUMB EASIES-LOVE LOVE LOVE(CD-CRY TO BLAST RECORDS CUTO-1)

This group looks at the pictures as they like to have fun and joke around a little bit .. Sounds a bit for fun, but it still feels like they musicianship seriously. This group feels like a hybrid of old-fashioned punk and 50-60 speaking just for melodies and harmonies they create and it becomes a pretty nice experience a musical .... I write music's character because it is very difficult to define genre of this group and I have to say that musically they are talented but it will probably unfortunately not so many listenings with the group because it feels like they "must" decide what style of music they should play and most likely it will be that way for me that I listen and program the cd with the songs that are most punkiest and I like the most as a really good song Bang Bang 10/12-2014