DUFUS-NEUBORNS(CD-IRON MAN IMB 6015) General Unclassifiable står det på Real Player och det förstår jag. Men det är en rolig blandning av musik som gruppen ger oss. Ta lite Jethro Tull, Levellers, lite punk, T;rex, lite psykedelia och lite cirkusmusik och du ha precis hur de spelar, tror jag.  Vad jag vet i alla fall är att jag tycker detta är bland det häftigaste jag har hört på länge , i alla fall i några av låtarna. Ni förstår av beskrivningen att det är helt omöjligt att sätta in gruppen i ett fack och det är ju alltid coolt när det är så utan att gruppen blir alldeles omöjligt att lyssna till. Frank Zappa är en gubbe som kommer upp i min hjärna ganska snabbt i alla fall. Galet och ibland genialiskt.(SJU) 22/12-04

DUFUS-NEUBORNS(CD-IRON MAN IMB 6015) General Unclassifiable it´s written on real Player and that can I understand. But it´s a funny mix of music which the group gives us. Take some Jethro Tull. Levellers, some punk, T:rex, some psychedelia and osme circusmusic and you have precisely how they play, I think. What I know anyway is that is among the most coolest I have heard in a long time, anyway in some of the songs. You can understand of the description that it´s really impossible to put the group in some sort of stylöe and it´s always cool when it is so without being a group which sounds so odd that you cannot listen to them at all. Frank Zappa is a guy which comes up in my head really fast anyway, mad and sometime genious.(SEVEN) 22/12-04