DRIVE-BY TRUCKERS-THE BIG TO DO(CD-PLAY IT AGAIN SAM /BORDER)

Inledningsvis går mina tankar till en Neil Young när han är elektrifierad och det är väl mycket sångarens röst som gör mycket av detta. Musikaliskt är det väl inte så långt ifrån för det är samma typ av avskalad rock på något sätt och melodierna går inte att ta miste på i DBTs musik och det gillar jag. Visst kan man kalla det indie, kalla det rock eller kalla det altcountry eller kalla det vad som helst. Jag väljer nog att kalla det bra musik rätt och slätt. Till och med Tom Petty får sig en genomkörare och då menar jag inte att det är en Tom Petty-låt eller att han är med utan de har influenser från honom också och då kanske ni förstår vilken typ av musik de spelar. 19/4-2010

*******

DRIVE-BY TRUCKERS-THE BIG TO DO(CD-PLAY IT AGAIN SAM /BORDER)

In the beginning of this record my thoughts go to Neil Young when he is electrified and it´s much the singer´s voice which makes me think that. Musically it´s not so far away  because it´s the same type of nude rock in some way and the melodies you don´t miss in DBT:s music and that I really like. Sure you can call this inide, call this rock or call this altcountry or clal it what you want. I choose to call it good music as it is. And also Tom Petty gets his fishes warm here and then I don´t mean that it is Tom Petty-songs or something like that or that he is on the record playing, more that they have influences from him too and then you maybe understand which type of music they play. 19/4-2010