DRITTE WAHL-GEBLITZDINGST(CD-DRITTE WAHL RECORDS DWCD 025)

Tysk punk är som vanligt en favorit i mitt hem och Dritte Wahl är inget undantag. Välspelad punk med mycket rock i sig. Mycket melodier och att jämföra de med en grupp som Toten Hosen känns inte alls fel men jag tror inte att det gör något och jag tror säkert att detta är en grupp som borde kunna slå utomlands likaväl som de tyska bröderna i Toten har gjort.  Jag gillar verkligen deras sound som är fyllt av infall, bra melodier, snabba låtar, lugnare låtar och allt på en gång. F.D.S är en riktigt tuff låt där de verkligen inte låter som Toten så de visar verkligen upp ett brett register men det viktigaste är att de har alla dessa melodier som jag verkligen gillar att de har. Kolla in deras musik med en gång för det finns verkligen inget att tveka över. 10/12-2015

********

DRITTE WAHL-GEBLITZDINGST(CD-DRITTE WAHL RECORDS)

German punk is as usual a favorite in my home and Dritte Wahl is no exception. Well played punk rock with very much rock in itself. Very much melodies and to compare with a group Toten Hosen does not feel wrong, but I do not think that doing anything and I certainly think that this is a group that should be able to look abroad as well as the German brothers in Toten have done. I really like their sound which is full of incident, good melodies, fast songs, calmer songs and everything all at once. FDS is a really tough track where they really do not sound like Toten so they really show up a wide range but the key is that they have all these mrlodies that I really like that they have. Check out their music at once because there's really nothing to hesitate about. 10/12-2015

DRITTE WAHL-TOOTH FOR TOOTH(CD-DRITTE WAHL RECORDS DWCD 6)

Fick två skivor från Dritte Wahl(de har gjort många fler…) och denna var på engelska och jag gillar ju tysksjungen punk mer när det ändå är tyska grupper..Den enda låt de sjunger på tyska är Troops of Tomorrow som de har översatt till tyska. Men den här skivan är riktigt bra och den är fylld tillbristningsgränsen med melodisk punkrock och även om de sjunger på engelska så är det med en tysk accent och det är fräckt. De 12 låtarna går för fort förbi bara tycker jag och det är tur att jag ha en skiva till att lyssna på. De verkar ha väldigt kul när de spelar om man nu kan höra det på en studioskiva men det känns som om de gillar att spela punk..Kul att höra Troops of Tomorrow på tyska och förresten. 9/10-2014

********

DRITTE WAHL-TOOTH FOR TOOTH(CD-DRITTE WAHL RECORDS DWCD 6)

Got two records from Dritte Wahl (they have done many more ...) and this was in English and I do like German punk sung more when it is still German groups. The single song they sing in German Troops of Tomorrow is that they have been translated into German. But this album is really good and it's filled to bursting with melodic punk rock and even if they sing in English so it is with a German accent and it's nifty. The 12 songs go too fast past just think and it is fortunate that I have a disc more to listen to. They seem to have a lot of fun when they play if you can hear it on a studio album, but it feels like they like to play punk..Fun to hear Troops of Tomorrow in German and by the way. 9/10-2014

DRITTE WAHL-GIB ACHT(CD-DRITTE WAHL RECORDS DWCD 016)

Här sjunger de på tyska och det gillar jag. Skivan kom ut 2010 och är väl det senaste de gett ut kan jag tänka mig. Jag tycker att de har fått ett tuffare sound än på Tooth for Tooth och de låter mycket tightare än vad de gjorde där. Fräckt att man kan låta så mycket med bara tre man tycker jag. Jag har faktiskt svårigheter med att jämföra med andra band i samma stil men jag kan i vilket fall säga att det är riktigt bra punkrock och kanske en liten gnutta metal har letat sig in i några av låtarna. Jag får nästan Therapy? Feeling i några av låtarna på något sätt. Sedan svänger det till riktigt som i Das sicht gut aus med blås och skaaktig musik så det är en skiva fylld med överraskningar men i grunden för allt finns tysk punk och det räcker för mig. 9/10-2014

********

DRITTE WAHL-GIB ACHT(CD-DRITTE WAHL RECORDS DWCD 016)

Here they sing in German and I like that. The album came out in 2010 and is probably the last they brought out, I imagine. I think they have got a tougher sound than on Tooth for Tooth and they sound much tighter than what they did there. Cool that you can let so much with only three men I think. I actually have difficulties in making comparisons with other bands in the same style but I can in any case say it's really good punk rock and maybe a little bit of metal has found its way into some of the songs. I almost get a Therapy? feeling in some of the songs in any way. Then turn it to the right as in Das sicht gut aus with horns and skatuned music so there is a record filled with surprises but basically everything is German punk and that's enough for me. 9/10-2014