DRILLER KILLER-THE 4Q MANGRENADE(CD-CAH RECORDS CAHRECS 055) Driller Killer går på i samma gamla stil som de alltid har gjort. Kanske att de har lite mer deathmetalsång nuförtiden och inte det riktiga Discharge soundet och detta tycker jag är lite tråkigt. Allt var bättre förr brukar man ju säga men så kanske inte är fallet men Driller Killer var i alla fall bättre förr, det måste jag nog säga. I alla fall gillade jag sången bättre på den gamla goda tiden. Men visst finns här mycket av det gamla men som sagt sången ställer till lite problem för mig, jag skulle vilja höra hur det lät med Freddie Wadling på sång till sådan här musik, hade varit intressant.(SJU) 28/2-07 DRILLER KILLER-THE 4Q MANGRENADE(CD-CAH RECORDS CAHRECS 055)  Driller Killer goes on in the same old style which they always have done. Maybe a little more deathmetalstyled singing nowadays and not the real Dischargesound and that I´m not so happy about. Everything was better before you use to say but that´s not maybe the case with Driller Killer because the vocals was if not better more the style I like it before.But sure here´s a lot of the odl style but the vocals is a problem for me, I want to hear how it have sounded with Freddie Wadling on vocals to this sort of music, that have been interesting.(SEVEN) 28/2-07
DRILLER KILLER-COLD CHEAP & DISCONNECTED(CD-CAH RECORDS CAHRECS 051) Våra svenska hjältar i Driller Killer ger sig inte så lätt. De fortsätter att dominera med sin tuffa kängmusik och de gör det mer än bra. De har fått in lite influenser från heavy metal i några av låtarna men annars är det hardcore av det tuffa snittet som gäller. En av årets bästa låttitlar finns med på skivan genom ”In the name of namedroppin” , smaka på det bara och låt det smälta i munnen. Sveriges tuffaste band eller??? De elva låtarna vi får här är nästan alla kängklassiker redan(ÅTTA) 28/2-07 DRILLER KILLER-COLD CHEAP & DISCONNECTED(CD-CAH RECORDS CAHRECS 051)Our swedish heroes in Driller Killer don´t give up so easily. They are continuing to dominate with their tough crustmusic and they do it more than good. They have some influences from heavy metal in some of the songs but otherwise it´s hardcore which is the main thing. One of the best song titles is on the record with ”In the name of namedroppin” taste it and let it melt in your mouth. Swedens toughest band or??? The eleven songs we get here is all almost crustclassics already(EIGHT) 28/2-07
DRILLER KILLER-AND THE WINNER IS…(CD-CAH RECORDS CAHRECS 054)De här svenska grabbarna är tuffa. Ni som saknar Anti-Cimex kan få lite av ert lystmäte mättat här. det är lite av samma tunga komp och lite halvsnabba punkiga tuffa rock. Sångaren riktigt spottar ut sina haranger av ord och ilska som Driller Killer gärna vill förmedla. Man kanske inte kan säga att man blir glad när man hör dem men lite halvskön känsla får i alla fall jag när jag hör sådan här  kängmusik. Slå, krossa och förstöra men med måtta(SJU) 28/2-07 DRILLER KILLER-AND THE WINNER IS…(CD-CAH RECORDS CAHRECS 054)These swedish guys are really tough. You who are missing Anti-Cimex can get some of your attention heard here. It´s little like the same tough sound and some halffast punky tough rock. The singer really spits out his anger as Druller Killer wants us to hear about. You can´t say that you can be happy about this music but in some way I got a good feeling when I hear this sort of crustmusic. Hit, smash and destroy in a little way(SEVEN) 28/2-07

DRILLER KILLER-REALITY BITES(CD-CAH RECORDS CAHRECS 052) Denna skiva kom ut 1998 och här fortsatte tempot som jag gillade på förra skivan och utvecklat det kanske lite till. Metallen har fått lite mer fotfäste här men den tar inte överhanden. I Count me out är det nästan alldeles galet för där spelar Driller Killer så snabbt så de nästan inte hinner med själva. Råheten är nästan på väg att ta över melodierna så jag rankar inte denna skiva lika högt som de andra.(SJU) 28/2-07

DRILLER KILLER-REALITY BITES(CD-CAH RECORDS CAHRECS 052) This record came out 1998 and here they continued the tempo I liked on the last record and developed it a little. The metal have got a little bit more space here but it doesn´t take over. Count me Out is it almost crazy because there they play so fast that they almost don´t have a chance to play along themselves. The rawness is almost taking over the melodies here so I don´t rank this record as high as the others.(SEVEN) 28/2-07

DRILLER KILLER-FUCK THE WORLD(CD-CAH RECORDS CAHRECS 053) Den här skivan har ju det snygga omslaget med ett kvinnligt könsorgan som täcker hela jorden. Detta är annars min favoritskiva med Driller Killer tror jag. Det var egentligen då de stod på sin topp och här blandade de punk och metal på ett alldeles ypperligt sätt. Hög volym på stereon är vad som gäller när man lyssnar på detta och Cliff har ändrat sin röst här och sjunger på ett mer death metal liknande sätt och han låter riktigt trovärdig! De fortsätter med sina depressiva låttitlar eller vad sägs om Blind naked n covered with shit, Sick Shit och Hellcome. Ska ni bara köpa en skiva med Driller Killer låt det bli denna.(ÅTTA) 28/2-07

DRILLER KILLER-FUCK THE WORLD(CD-CAH RECORDS CAHRECS 053) This record have the nice cover with a female cunt which is all over the world. This is otherwise my favouriterecord with Druilelr Killer I think.  It was when they was as it´s best and here they mixed punk and metal in a very good way. High volume on the stereo is the thing to have when you listens to this and Cliff have changed his voice here and he sings in a different way and more deathmetalstyled in some way and he sounds like his is truthfuil. They continue whit their depressive songtitles or what to say about Blind naked n covered with shit, Sick Shit and Hellcome. Shall you only buy one record with Driller Killer so let it be this one.(EIGHT) 28/2-07
DRILLER KILLER-BRUTALIZE/TOTALFUCKINGHATE(CD-CAH RECORDS CAHRECS 056) Dessa två skivor kom ju en gång i tiden(93 & 95) på Distortion Records och det var bland det bästa Sverige kunde erbjuda då i kängpunksväg. De körde på i ett Dischargeliknande tempo och jag tycker nog att skivorna håller riktigt bra ännu.26 låtar och ett videoklipp på den här skivan och med låttitlar som Up your arse, Futureless, Fucked for life och This means war har de satt standarden för detta. Det kanske inte är sådär jättebrutalt som ett grindcoreband men tyngden finns där på något behagligt sätt istället. Nitpunk för folket….här har ni det!(ÅTTA) 28/2-07 DRILLER KILLER-BRUTALIZE/TOTALFUCKINGHATE(CD-CAH RECORDS CAHRECS 056) These two records came out once upon a time(93 & 95) on Distortion Records and that was among the best Sweden could give us then in this crustpunkstyle. They go on in a Dischargestyled way and I think that these records still have a good sound. 26 songs and one videclip on this record and with songtitles as Up your arse, Futureless, Fucked for life and This means war they have put the standard for this. This is maybe not so fucking brutal as a grindcoreband but the heaviness is there in some nice way instead. Studpunk for the people…here you have it!(EIGHT) 28/2-07