DREAM POLICE-JOHNNY CONCRETE´S DREAM POLICE TELL MOM IT´S NOT HER FAULT(CD-KARMA MUSIC KMCD21106)

 

Danmark är ju ett levande land i mångt och mycket men det känns som om punkrörelsen var större förr i tiden i Sverige. Men här är en samling med Dream Police låtar genom åren samlade på en och samma skiva. De har en ganska egen stil egentligen och de har säkert tagit inspiration från andra stilar än punk genom åren som tidig 70-tals musik till exempel., Inte så konstigt för det känns som de här killarna har vuxit upp när jag gjorde det. Undertiteln på skivan är Vinyl,live, bits & peices 1978-2006 och det är en salig blandning Med ”hitlåtar som Cheap Trick, Johnny Johnny och Antichrist blandas med låtar jag inte hört innan. Mycket attityd som ni förstår och det är kul att höra alla dessa låtar. En ovärderlig samling egentligen med ett danskt band som haft en hel del inflytande genom åren i Danmark kan jag tänka mig. En låt som Bubbles är inte jättehård men har sådan attityd ändå…så jävla punkigt på något sätt och jag tänker på Iggy och Stooges eller något sådant. Det finns bara en sak att göra……köp skivan! Det är synd att de inte sjunger mer på danska och lyssna på Jag ved hvor du er så fattar ni vad jag menar!  29/7-2023


********

DREAM POLICE-JOHNNY CONCRETE´S DREAM POLICE TELL MOM IT´S NOT HER FAULT(CD-KARMA MUSIC KMCD21106)

 

Denmark is a living country in many ways, but it feels as if the punk movement was bigger in the past in Sweden. But here is a collection of Dream Police songs over the years collected on one and the same disc. They have quite their own style really and they have probably taken inspiration from styles other than punk over the years like early 70's music for example., Not so strange because it feels like these guys have grown up when I did it. The subtitle of the album is Vinyl, live, bits & peices 1978-2006 and it is a blissful mix with "hit songs like Cheap Trick, Johnny Johnny and Antichrist mixed with songs I have not heard before. A lot of attitude as you understand and it's great to hear all these songs. An invaluable collection really with a Danish band that has had a lot of influence over the years in Denmark, I can imagine. A song like Bubbles is not very hard but has such attitude anyway... so fucking punky somehow and I'm thinking of Iggy and the Stooges or something like that. There is only one thing to do...... Buy the disc!  It´s a shame that they don´t sing in danish more…listen to Jag ved hvor du er så fattar ni.29/7-2023

DREAM POLICE-FACE REALITY-LIVE AT ATLAS, AARHUS(LP-NO AARHUS RECORDS NAR 007)

 

Dream Police är väl ett att av de tidigaste band som jag intervjuade många år tillbaka. Danska Dream Police har varit med länge och här får vi en liveskiva med gruppen inspelad i Århus.Det kanske inte är det bästa att göra för ett nytt fan , att börja med en liveskiva. Men här är det live på riktigt känns det som och man känenr en närvaro och då menar jag att det nästan känns som om jag vore där. De blandar lite med dansk sång som på Jag ved, hvor du er och Gasvaerket men annars är det engelska som gäller. We wanna be your dogs blir versionen av Iggy and the Stooges låt I wanna be your dog. En riktigt tung och tuff version. Andra covers på skivan ä ren låt av Wire oche n av MC5. Jag gillar de danska låtarna bäst tror jag och hela anrättningen luktar Stooges och den typen av väldigt distad punkrock eller vad man ska kalla det. Så man kan förstå deras val av covers som Stooges och MC5 för man förstår ganska fort var deras influenser finns. Jag gillar skivan för jag rycks med..även om liveskivor inte riktigt är min grej annars. 8/6-2023


*******

DREAM POLICE-FACE REALITY-LIVE AT ATLAS, AARHUS(LP-NO AARHUS RECORDS NAR 007)

 

Dream Police is probably one of the earliest bands that I interviewed many years back. Danish Dream Police has been around for a long time and here we get a live album with the group recorded in Aarhus.It may not be the best thing to do for a new fan, to start with a live album. But here it is live, for real it feels like and you feel a presence and I mean it almost feels like I am there. They mix a bit with Danish singing as on Jag ved, hvor du er and Gasvaerket but otherwise it is English that applies. We want to be your dogs is the version of Iggy and the Stooges' song I want to be your dog. A really heavy and tough version. Other covers on the album are songs by Wire and by MC5. I like the Danish songs best I think and the whole dish smells like the Stooges and that kind of very distorted punk rock or whatever you want to call it. So you can understand their choice of covers like the Stooges and MC5 because you understand pretty quickly where their influences are. I like the record because I get carried away. Although live records aren't really my thing otherwise. 8/6-2023

DREAM POLICE-RAT FROM THE STREET(SINGEL-NO AARHUS NAR 006)

 

På den här skivan medverkar någon som heter Peter Peter och jag vet inte vem det är. Men efter lite eftersökningar förtår jag att han varit med i Sods/Sort Sol till exempel.  Rat from street med Peter Peter är en snabb låt som verkligen är snabb ibland. Det här känns som en sådan där punklåt ni vet som gjorde folk rädda för punkare när punken en gång i tiden kom. Så ska det låta…Men låten är längre än vad vi är vana med när det gäller punkrock….4 minuter. Även baksidan Black Cat klockar in på över 3 minuter….3.26 om vi ska vara noggranna. Jag gillar basgången i början av låten och hela låten är ett crescendo av galen punkig rock n roll och Dream Police borde vara en självklarhet i varje punkares hem. 8/6-2023


*******

DREAM POLICE-RAT FROM THE STREET(SINGEL-NO AARHUS NAR 006)

 

This album features someone called Peter Peter and I don't know who it is. But after some searching, I understand that he has been in Sods/Sort Sol for example. Rat from street with Peter Peter is a fast song that is really fast at times. This feels like one of those punk songs you know that made people afraid of punks when punk once in time came. That's how it should sound... But the song is longer than what we are used to when it comes to punk rock....4 minutes. Even the back Black Cat clocks in at over 3 minutes....3.26 if we're being accurate. I like the bass line at the beginning of the song and the whole song is a crescendo of crazy punky rock n roll and Dream Police should be a matter of course in every punk's home. 8/6-2023

DREAM POLICE/TÖMRERCLAUS-SPLIT(SINGEL-NO AARHUS NAR 005)

 

Dream Polices Anti-Christ är en riktigt snabb låt och jag bara älskar den. Total kaos är det i låten och detta är punk som den ska vara. Här bryr man sig inte om det blir en hit eller vad som händer utan här handlar det mer om att få fram ett snabbt sound och skita i vad andra tycker egentligen. Depression är en instrumental låt men med en riktigt bra melodi så jag saknar nästan inte sång på den låten men hade varit trevligt med lite sång…Tömrerclaus är en riktigt skön snubbe och jag får en slags hippie/proggkänsla när jag lyssnar på den här låten men det finns en del punk i hela hans uppenbarelse känns det som. Det finns många influenser här och som en blanding av Hendrix/progg/punk kanske…8/6-2023


*******

DREAM POLICE/TÖMRERCLAUS-SPLIT(SINGEL-NO AARHUS NAR 005)

 

Dream Police's Anti-Christ is a really fast song and I just love it. Total chaos is there in the song and this is punk as it should be. Here you don't care if it becomes a hit or what happens, but here it's more about getting a quick sound and in what others really think. Depression is an instrumental song but with a really good melody so I almost do not miss vocals on that song but would have been nice with some vocals... Tömrerclaus is a really nice guy and I get a kind of hippie / prog feeling when I listen to this song but there is some punk in his whole revelation it feels like. There are many influences here and as a mix of Hendrix/progg/punk perhaps... 8/6-2023