DREADLOCK PUSSY-TSUMI(SEAMIEW RECORDS SMR41072/BORDER) Dreadlock Pussy har ett namn som man kommer ihåg eller i alla fall nickar igenkännande till när man en gång har hört det och hör det en gång till. De spelar en typ av alternativ metal som man så vackert säger. Mycket vändningar i musiken, en ganska desperat sångare tillsammans med musik som många gånger är som taggtråd, man riktigt sticker sig på den. För den här musiken känns farlig på något sätt och visst finns här influenser från nyare band som Linkin Park, Limp Bizkit och de banden men det känns som om Dreadlock Pussy har ett lite tuffare sound ändå.(SEX) 16/9-04

DREADLOCK PUSSY-TSUMI(SEAMIEW RECORDS SMR41072/BORDER)Dreadlock Pussy have a name which you remember or anyway feels like ylou have heard before when you hear it again sometime. They play a sort of alternative metal as you say so beautiful. Much turnarounds in the music, a rather desperate singer together with music which many times feels like barbwire, you really stick yourself on it. Because this music feels dangerous in some way and here you can hear influences from newer bands like Linkin Park, Limp Bizkit and those bands even if Dreadlock Pussy feels a little bit like they have a tougher sound anyway.(SIX) 16/9-04