DRAG-NEUROTICA A COMPENDIUM OF TALES REGARDING BODY & MIND(CD-SLEAZY PUNK SP 14-01)

Jag trodde gruppen hette Neurotica tills jag såg att de hette Drag…En tjej på gitarr och en på sång och vilken sångerska hon är… Hennes röst smeker på samma gång som den river och det är så en punksångerska skall uppföra sig tycker jag. Gruppen kommer tydligen från Birmingham i England och jag gillar ju engelsk punk mycket sedan innan. De har en tyngd som kanske inte är så vanlig i en punkgrupp som denna men det som jag gillar mest är ju sångerskans röst. Jag kan inte jämföra henne med något förutom att hon låter och sjunger väldigt bra! Musikaliskt har jag svårt att nämna några andra grupper rakt av men tänk er en blandning av Donnas och Girlschool och lägg till lite mer tuffhet där. 27/1-2015

********

DRAG-NEUROTICA A COMPENDIUM OF TALES REGARDING BODY & MIND(CD-SLEAZY PUNK SP 14-01)

I thought the group was called Neurotica until I saw that they were called Drag ... A girl on guitar and vocals and the singer she is ... Her voice caresses at the same time as i´t tear us apart and it is as a punk singer should behave, I think. The group is apparently from Birmingham in England and I like the English punk much since before. They have a weightness that might not be so common in a punk group like this, but what I like most is the singer's voice. I can not compare her with anything except that she sounds and sings very well! Musically, I fail to mention some other groups outright but imagine a mixture of Donnas and Girlschool and add a little more toughness there. 27/1-2015