DRAFT-HARMONIC DISTORTION(CD-CURFEW PROD)

Den här skivan lät nästan precis som jag trodde faktiskt. Riktigt tuff hardcore med väldigt små emoinfluenser och det är mer än väl känslofyllt och den här franska gruppen lyckas verkligen att förmedla känslor till oss som lyssnar. En hel skiva med gruppen kan nästan bli lite för mycket och lite för kompakt men några låtar i taget med allt detta ”oväsen” är fräckt. Jag skulle nog vilja ha ännu mer melodier i musiken för att jag skall vara helt nöjd men när man är förbannad passar detta ypperligt. 15/3-2010

******

 

DRAFT-HARMONIC DISTORTION(CD-CURFEW PROD)

This record sounded almost in the way I thought it would do actually. Really tough hardcore with very small emoinfluences and it´s more than filled with feelings and this French group manages really to give us feelings to us who listens. A whole record with the group can almost be too much and a little bit too compact but some songs now and then with all these “noise” is cool. I would have some more melodies in the music to be almost satisfied but when you´re angry this is superb. 15/3-2010

THE DRAFT-IN A MILLION PIECES(CD-EPITAPH 6816-2)

Ingenting är som förr. Förr i tiden spelades det punkrock i Epitaphs inspelningsstudior. Numera är oftast punkrocken ett eko från förr när det gäller deras band. Banden har kanske lyssnat på punk en gång i tiden men de banden finns mer och mer på Hellcat Records. The Draft är också ett sådan band som man numera är van att höra på Epitaph, här finns influenser från punkrock men mer band som har influerat är nog emobanden. Väldigt habilt men jag tycker nog att gruppen är lite tråkig…( 19/9-06

******

THE DRAFT-IN A MILLION PIECES(CD-EPITAPH 6816-2)

Nothing is like it was before. Back in time it was played punkrock in Epitaphs recordingstidos. Nowadays it's often so that punkrock is a echo from another time when we talk about their bands. The bands have maybe listened to punk once but those bands is more and more on hellcat Records. The Draft is a band which you nowadays is used to hear on Epitaph, here we have some influences from punkrock but the bands which have influenced is the emobands. Very habile but I think that the group is a little boring… 19/9-06