DOWN THE DRAIN-MUSIC FOR TROUBLEMAKERS(CD-SUNNY BASTARDS SBCD 018)

Man kan säkert kalla detta för oi men det finns drag av många olika saker i Down the Drains musik. Här finns, oi, punk och hardcore så det är egentligen väldigt svårt att sätta en stämpel på detta band men varför skall vi göra det egentligen. De spelar bra tuff och hård punkmusik av något slag. Bare Knuckle Fight påminner mig om både grupper som One way System, och GBH för att säga några grupper och det är väl inga dåliga jämförelser för det är bra grupper båda två. Det är väldigt driven musik tycker jag och helt klart en av de bättre grupperna som jag hört det senaste. Skulle vara kul att höra mer från gruppen för det är verkligen musik som jag gillar…Jag som är uppväxt med punk tröttnar aldrig på punk i alla dess former och Down The Drain hade jag aldrig hört förut men de passar väl in i min samling av god punkrock… 4/7-2014

********

DOWN THE DRAIN-MUSIC FOR TROUBLEMAKERS(CD-SUNNY BASTARDS SBCD 018)

One can surely call this oi but there are traces of many different things in Down the Drains music. There is, oi, punk and hardcore so it's really very difficult to put a stamp on this band but why should we do it really. They play good tough and hard punk music of any kind. Bare Knuckle Fight reminds me of both groups as One Way System, and GBH to say some groups and that's no bad comparison because it is good groups both. It's very driven music, I think, and clearly one of the better groups I heard the latest. Would be great to hear more from the group because it is really the music that I like ... I like grew up with punk never tire of punk in all its forms and Down The Drain, I had never heard before but they fit in well with my collection of good punk ... 4 / 7 -2014