DOWNHILL FOOLS-ALBUM 2023(CD)

När en grupp skickar med en tröja smälter man ju trots att detta inte är en ”riktig” skiva, det är en bränd skiva med 11 låtar och jag ser framemot detta. Tunga låtar som ligger i fåran garage/punk med lite sleazetakter eller hur jag ska beskriva detta. Jag blir förvirrad när jag läser låttitlar som Baby Please don´t go, One Way Ticker, Psycho Killer etc och vet inte om det är covers eller inte. Baby Please Don´t go är det i alla fall inte utan det är en låt som nästan skulle passa på ett Hanoi Rocks-album. I lsutet av Crawling Raound in the dirt kommer jag att tänka på Status Quos gamla Picture of matchstick man och ni förstår redan kanske att detta är ett band som inte låser fast sig vid speciella musikstilar utan de spelar den typen av musik som faller de in. Det är ju alltid lite lurigt med sådana här band eftersom man kanske inte alltid vet vilken publik de vänder sig till…men kompetent är det absolut. En av mina favoritlåtar är helt klart I could Cry you a river som är en skön rocklåt med skönt driv. It Keeps raining är en annan favoritlåt och med sitt tunga driv tycker jag de gör en musik värdig vilket stort rockband som helst. Sammanfattningsvis skönt att det inte var en massa covers på samma gång som jag hade hoppats på att få höra deras versioner på ett sätt! Mest överraskande är kanske She´ll never be mine som är en riktigt poppunkaktig låt som man gärna sjunger med i.  7/12-2023 


*******

DOWNHILL FOOLS-ALBUM 2023(CD)

 

When a group sends with a t-shirt you melt even if this isnt a "real" record, it ́s a burned record with 11 songs and I look foreword to this. Heavy songs which is in the groove garage/punk with some sleazestyle or how to describe this. I get confused when I read songtitles like Baby Please don ́t go, One Way Ticker, Psycho Killer etc and don ́t know if it ́s covers or not. Baby Please Don ́t go isn ́t go anyway but it ́s a song which would almost fit on a Hanoi Rocks album. In the song of Crawling Raound in the dirt I think of Status Quo's old Picture of matchstick man and you can already understand that this is a band which don ́t lock themselves into special musicstyles because they play the type of music that comes to them. It ́s always a little bit tricky with bands like this because you don ́t always know which audience they ́re talking to... But competent it absolutely is. One of my favorite songs is I could cry you a river which is a nice rocksong with a nice drive. It Keeps raining is another favorite song and with their heavy drive I think they do a music worthy of any big rockband. In summary, it was nice that it wasn ́t a lot of covers at the same time as I had hoped to hear their versions in a way! Most surprising is maybe She´ll never be mine which is a really poppunkstyled song that you like to sing along to. 7/12-2023

DOWNHILL FOOLS-THE WRECK(DIGITAL LÅT)

Jag fick denna låt på CD-skiva och det är jag tacksam för även om det bara är en låt. Det är rock n roll med punkstänk och det är en riktigt bra låt. Man rycks med från första början men det är som sagt väldigt svårt att bilda uppfattning med bara en låt och en fullängdare med gruppen skulle vara trevligt. Men jag kan tänka mig att ni som gillar garagerock, gammal punk etc kommer att gilla Downhill Fools och deras låt The Wreck.  Låten kommer på julafton ut på Spotify. 21/12-2021


*******

DOWNHILL FOOLS-THE WRECK(DIGITAL LÅT)

I got this song on CD and I'm grateful for that even if it's just a song. It's rock 'n' roll with punk splashes and it's a really good song. You get carried away from the beginning but as I said it is very difficult to form an opinion with just one song and a full-length with the group would be nice. But I can imagine that you who like garage rock, old punk etc will like Downhill Fools and their song The Wreck. The song will be released on Spotify on Christmas Eve. 21/12-2021

DOWNHILL FOOLS-DEMO(CD)

Detta är en specialgjord CD för mig för de har bara släppt digitalt annars och det känns ju kul. De kommer från bland annat en grupp som jag har intervjuat tidigare, White Light Overdose. Den här gången är det en ganska tuff typ av garagerock de spelar och det är riktigt bra i de sju låtarna på CD:n och detta med låttitlar som Jailbreak, Feel the fire och Ain´t my friend. Jag gillar deras sound riktigt mycket och slipar de ännu mer på det kan de bli farliga och helst skulle de slipa bort metalstänken som finns. Men det är kul att höra svensk musik tycker jag och det är inte klokt vilken hög standard musiklivet(rocklivet) har i Sverige och Downhill Fools är inget undantag från den regeln. Så får ni chansen så kolla in Downhill Fools för gillar ni svenska grupper som Hellacopters, Backyard Babies och utländska som Social Distortion, Jason and the Scorchers men vill ha lite tuffare toner så är detta perfekt för er. 11/6-2021

********
DOWNHILL FOOLS-DEMO(CD)

This is a specially made CD for me because they have only released digitally otherwise and it feels fun. They come from, among other things, a group that I have interviewed before, White Light Overdose. This time it's a pretty tough type of garage rock they play and it's really good in the seven songs on the CD and this with song titles like Jailbreak, Feel the fire and Ain´t my friend. I like their sound very much and if they rehearse even more on it, they can become dangerous and preferably they would take away the metal splashes that exist. But it's fun to hear Swedish music, I think, and it's crazy what a high standard the music life (rock life) has in Sweden and Downhill Fools is no exception to that rule. If you get the chance, check out Downhill Fools because if you like Swedish groups like Hellacopters, Backyard Babies and foregin like Social Distortion, Jason and the Scorchers but want a little tougher tones, this is perfect for you. 11/6-2021