DOUBLE FIST-THROW AWAY YOUR ANGER(CD)

 

Polska Double Fist sjunger på engelska och det kanske är lite synd men det klart de når mer människor såklart. En ganska långsam tung hardcore eller om man ska kalla det metalcore kanske är vad gruppen spelar. De startar med en låt som talar om för oss vad det handlar om Born from glory & hate och det kanske därför de låter så arga och aggressiva. Sångaren Dominik låter mer än lovlig förbannad och jag gillar när en sångare verkligen spottar ut sin ilska på detta vis. Gitarrerna låter som taggtråd och de resterande som håller tempot håller hög klass och det är en riktigt metalcore/hardcore skiva och de visar att polacker kan de också. 11/9-2018


********

DOUBLE FIST-THROW AWAY YOUR ANGER(CD)

The Polish band Double Fist sings in English and it may be a bit of a shame, but clearly they reach more people of course. A rather slow heavy hardcore or if you call it metalcore is what the group is playing. They start with a song that tells us what it's about Born from glory & hate and maybe that's why they sound so angry and aggressive. The singer Dominik sounds more than legally pissed off and I like when a singer really spits his anger out in this way. The guitars sound like barbed wire and the remaining ones keep the pace of high class and it's a real good metalcore/hardcore disc and they show that polish can they too. 11/9-2018