DÖRPMS-ALLES KANN…NICHTS MUSS(CD-SUNNY BASTARDS SBCD 92)

Tre skinheads står och ler lite mot oss på baksidan av skivan och ser sådär typiskt skinheadsaktiga ut, skjortor, kort hår etc. Jag ser framför mig en ganska vild publik som pogar loss till gruppen och nu skall jag lyssna på skivan…Jag kan ju inte tyska så bra men det verkar vara lite låtar om fotboll på skivan och det känns som om det är mina pojkar det. Musik och fotboll är väl ändå livet tillsammans med kärlek och punk. Snabbspelad punk är det också och kanske inte den mest välspelade men det finns väldigt mycket känsla i deras musik så det är ändå ett positiv upplevelse att lyssna till detta..Jag gillar basgången i Bunte Arme för det låter lite som Eaters(den gamla gruppen från England)basgångar och de bara jag älskade… 4/7-2014

*******

DÖRPMS-ALLES KANN…NICHTS MUSS(CD-SUNNY BASTARDS SBCD 92)

Three skinheads stands and smiles at us in the back of the disc and looks like that typically skinheads tender out, shirts, hair etc. I can see a pretty wild crowd that pogo a lot to the group and now I listen to the album ... I can not German so good but there seems to be little songs about football on the disc and it feels like it's my boys there. Music and football are surely life with love and punk. Quick played punk, it is also, and perhaps not the most well-played but there is very much feeling in their music so it's still a positive experience to listen to this .. I like the bass line in Bunte Army because it sounds a bit like Eaters (the old group from England), bass lines and I just loved them ... 4/7-2014