DOMKRAFT-THE END OF ELECTRICITY(CD-MAGNETIC EYE RECORDS MER 049/SOUND POLLUTION)

 

Wow, det här gillar jag och namnet på gruppen är ju superbt eftersom det behövs nästan en Domkraft för att lyfta upp det jag blivit överkörd av. De sjunger på engelska fast med ett svenskt namn och jag undrar hur det hade låtit på svenska med denna tunga musik. Det är sådan där musik som man självklart måste kalla doom och ni vet den där typen av musik som går sakta framåt och man vet aldrig om den skall gå över nästa krön men på något sätt kämpar sig de över krön efter krön. Jag gillar verkligen den här typen av musik och den ger mig väldigt mycket och de sju långa låtarna är musik som verkligen vet hur man ska göra över en människa och då menar jag på ett positivt sätt……kanske inte skivan man sätter på på en fest men…2/12-2016


*******

DOMKRAFT-THE END OF ELECTRICITY(CD-MAGNETIC EYE RECORDS MER 049/SOUND POLLUTION)

Wow, this I like, and the name of the group's superb because it almost needed a thing like that to lift it up, the thing I was run over by. They sing in English but with a Swedish name and I wonder how it had made in Swedish with this heavy music. It is such where the music that you obviously need to call doom and you know that kind of music going forward slowly and you never know if it will go over the next crest but somehow they´re fighting their way over the crest after crest. I really like this kind of music and it gives me a lot and the seven long tracks is music that really knows how to run over a man and I mean in a positive way ...... it´s not the to be put on at a party but ... 2/12-2016