DOKUMENTIA-KOURALLINEN LIHAKIRVEITA(KASSETT)

Finsk punk och hardcore brukar ju hålla hög klass och det är ju inge större undantag här egentligen. Enda skillnaden är att det är på kassett och inte på vinyl eller CD men. Jag har jag ju fixat en spelare äntligen så nu kan jag lyssna på sådana också. Det är lite blandat materialet på kassetten. Någon gång blir det nästan metal men oftast är det hardcore eller i alla fall ganska tuff punk. Jag gillar deras stil och när ett band sjunger på finska och spelar ganska tuff musik så låter det oftast bra och så också i detta fallet. Man har ju inte en aning om vad det sjungs om men det spelar mindre roll för jag tycker nog det viktiga är att det låter bra och det gör det oftast. Men som sagt lite ojämn kvalité på låtarna eller rättare sagt ojämn musikstil om man kan säga så. Jag hade föredragit om de spelat det punkiga mest. 9/5-2015

*******

DOKUMENTIA-KOURALLINEN LIHAKIRVEITA(KASSETT)

Finnish punk and hardcore usually supposed to keep the high class, and that's lodge major exception here, however. The only difference is that it's on tape and not on vinyl or CD though. I have I the fixed one player finally so now I can listen to those too. It is a bit mixed material on the cassette. Sometime it becomes almost metal but usually it hardcore or at least pretty tough punk. I like their style and when a band sings in Finnish and play pretty tough music sounds usually good and so also in this case. I have not a clue what it is sung about but it does not matter because I certainly think the important thing is that it sounds good and it does usually. But as I said a little uneven quality of the songs or rather uneven style of music if you can say so. I would have preferred if they played the punk most. 9/5-2015

DOKUMENTIA-SUSI SÖI(CD)

Den andra skivan jag fick med gruppen är nästan bättre. Jag tycker att de har fått till ett tyngre sound här faktiskt men låtarna går fortfarande fort och det är fortfarande finska texter. Ganska fräckt faktiskt måste jag säga och de här finnarna kommer vi att höra mer av kan jag tänka mig. Jag vet inte hur populär finsksjungen är i Sverige men jag har alltid gillat det och Dokumentias tempo är i alla fall som faller mig riktigt mycket i smaken måste jag säga och det är kul att lyssna till. Så vill ni ha snabbspelad finsk punkrock så är det är helt klart en grupp ni borde kolla in med en gång för här finns allt som behöver finnas i en finsk punklåt. 31/1-2015

DOKUMENTIA-SUSI SÖI(CD)

The second record I got with the group is almost better. I think they've got a heavier sound, this actually but the songs still go fast and it's still Finnish subtitles. Pretty nifty indeed, I must say, and these Finns, we will hear more of, I can imagine. I do not know how popular Finnish sunged punkrock is in Sweden but I have always liked it and Dokumentias pace is in all cases that fall me really much in the taste, I must say, and it's fun to listen to. How would you like fast-paced Finnish punk rock then it is clearly a group you should check out with once this is all that needs to be in a Finnish punksong. 31/1-2015

DOKUMENTIA-KAKKONEN(CD-CHABANE´S RECORDS)

Jag blev lite orolig först när en av låtarna på denna skiva var gjord av Gentle Giant. Jag trodde jag skulle ha att göra med någon slags svulstig rock men här är det punk som är grejen för detta finska band. Det är korta snabba låtar med finsk text och finska brukar vara ganska populära hemma hos mig och så även denna gång faktiskt. Det är väldigt energisk och tät musik och jag kan höra att det finns influenser både från Ramones och lite tyngre saker och blanda allt detta jag säger med lite finska texter och Dokumentia är ett faktum.  Jag tycker helt klart att detta är musik som borde tilltala varje punkare i världen trots språket så ge dem chansen med en gång för jag tror inte du blir besviken. 31/1-2015

*******

DOKUMENTIA-KAKKONEN(CD-CHABANE´S RECORDS)

I was a little worried at first when one of the songs on this album were made by Gentle Giant. I thought I would have to do with some kind of pompous rock but here's the punk who's up for this Finnish band. There are short fast songs with Finnish lyrics and Finnish tends to be quite popular at my house and so also this time actually. It is very energetic and dense music and I can hear that there are influences from both the Ramones and a bit heavier stuff and mix all this I say with some Finnish texts and Dokumentia is a fact. I think quite clear that this is music that should appeal to every punks in the world despite the language so give them the chance to once I do not think you will be disappointed. 31/1-2015