DOKA-SEPARATE WAYS(LP-A MESSAGE TO YOU RUDY-AMTY 058)

Inledningsvis i I know your name tycker jag nästan Doka påminner om Moneybrother när han är som punkigast och har mest attityd och det är en stor komplimang tycker jag för Anders Wendin och hans röst är något jag verkligen gillar. Det är en musik som är ganska snabb men det är inte punk på det sättet som många är vana vid. Här handlar det mer om attityd tycker jag och de snabba låtarna är mer poppig punk om man säger så men attityden i allt som Doka gör är PUNK tycker jag. Det är musik som skulle kunna tilltala icke-punkaren också och på det sättet få dessa intresserade av punk. Doka har gjort ett av de mest intressanta albumen i år tycker jag och Amty Records fortsätter att producera bra musik. 21/11-2018

********

DOKA-SEPARATE WAYS(LP-A MESSAGE TO YOU RUDY-AMTY 058)

Initially in I know your name, I almost think Doka reminds me of Moneybrother when he's the punkiest and has the most attitude and it's a big compliment I think for Anders Wendin and his voice is something I really like. It's a music that's pretty fast but it's not punk the way people are used to it. Here's more about attitude I think and the fast songs are more poppy punk if you say so but the attitude of everything that Doka does is PUNK I think. It's music that could appeal to the non-punk fan, and in this way, they became interested in punk. Doka has made one of the most interesting albums this year, and Amty Records continues to produce good music. 21/11-2018

DOKA-NEW ERA(CD-AMTY RECORDS 032)

Svenska Doka sjunger på engelska och det ska bli riktigt intressant att höra denna skiva från Amty records. Jag trodde kanske just därför att det skulle vara mer av skamusik i deras musik men här är det renodlad punkrock som skulle kunna vara gjord av Millencollin eller något sådant band i den genren. Och genren jag pratar om då är ju självklart USHC och den typen av melodiös punkrock. Jag blir riktigt glad när jag lyssnar till gruppen för det är verkligen musik som jag gillar. Doka har det sound som jag ibland avgudar för att prata lite lågmält ;-)  Men i vilket fall måste jag nog säga att dessa låtar ligger högt på min topplista när 2015 skall summeras och vi snackar svensk engelsksjungen punkrock. 16/6-2015

********

DOKA-NEW ERA(CD-AMTY RECORDS 032)

Swedish Doka sings in English and it will be really interesting to hear this disc from AMTY records. I thought perhaps precisely because it would be more of ska music in their music but here it is pure punk rock that could be made of Millencollin or some such bands in the genre. And the genre I'm talking about then it's obvious USHC and the kind of melodic punk rock. I get really happy when I listen to this group because it is really the music that I like. Doka has the sound that sometimes I adore to talk quietly;-) But in any case I must say that these songs is high on my top list when 2015 shall be summed and we talk Swedish English sung punk rock. 16/6-2015

DOKA-DISTRICT ZERO TOW SEVEN EIGHT(CD-DOKA)

Att beskriva Dokas musik är egentligen inte så lätt. De har tagit en del från Millencollin och blandat upp detta med 77-punkinfluenser, pop-influenser och fått det hela till en mix som är riktigt trivsam. Snygga melodier samsas med sång som kanske inte är perfekt men som förmedlar känsla för det de håller på med och det är ju det viktiga när det gäller punkrock för det är ju verkligen det som Doka spelar och det gör de som sagt riktigt bra och jag dansar loss sittande på min stol för jag är lite stel idag efter innebandyn igår. Omslaget till skivan är ju udda och det kanske är synd eftersom både namnet och omslaget inte gör att man som punkare eller liknande blir så intresserad av skivan om man inte vet vilken gruppen är innan. 4/6-2013

*******

DOKA-DISTRICT ZERO TOW SEVEN EIGHT(CD-DOKA)

To describe Dokas music is really not that easy. They have taken part from Millencollin and mixed this up with a 77-punk influences, pop influences and got it to a mix that is really enjoyable. Nice melodies intermingled with songs that may not be perfect but that convey feeling for what they're doing and that's what matters when it comes to punk rock because that's really what Doka plays and ththat does Doka really good and I dance off sitting on my chair because I'm a little stiff today after floorball yesterday. The cover of the album's odd and maybe it's a shame because both the name and the cover does not do that as punks, etc. become so interested in the disc if you do not know which group from earlier. 4/6-2013

DOKA-UP AGAIN(CD)

Den här gruppen har skickat mig mail angående låtar hit och dit men eftersom jag inte recenserar mp3 och liknande för då hade jag haft att göra resten av livet så därför väntar jag in fysiska exemplar och nu fick jag äntligen det. Synd att jag inte lyssnat på dem förut känns det som för deras snabba och glada punkrock har spår av mycket klassiska punkgrupper men Doka gör det hela till något eget. Man kan höra Psychotic Youth, Social Distortion och Ramones och streetpunk känns det som så ni förstår att detta är en bra skiva fylld med körer, melodier och punkrock av yppersta slag. 19/11-2010

********

DOKA-UP AGAIN(CD)

This group have sent me mail about songs here and there but there is so that I don´t review any mp3 or similar stuff because then I have had so much to do in the rest of my life and therefore I wait for the physical stuff and now I finally got that.. It´s a shame that I haven´t listened to this group before because their fast and happy punkrock have traces of classic punkgroups but Doka makes something own of that. You can hear Psychotic Youth, Social Distortion and Ramones and streetpunk it feels like and as you understand so is this record filled with choirs, melodies and punkrock in high class. 19/11-2010