DOGSHIT SANDWICH-3 YEARS OF SHIT(CD-PUNKSHIT PSR 10) Dogshit Sandwich har varit ett väldigt produktivt band och här samlar de ihop alla singlar på tre år(99-01). De tidiga spåren är mer aggressiva och mindre välspelade än de sista, kanske inte så ovanligt men ljudet på de första låtarna känns väldigt tunt men det är alltid trevligt att se och höra utvecklingen av band. För man hör bara på Open Prison demon att de har lyckats få till ett bättre sound men ilskan finns kvar där och det känns betryggande. Snabba låtar med mycket ganska mycket melodier och när låt 10-17 spelades in så var min favoritlåt Wannabe med där. Deras version av Conflict A piss in the ocean är superb. Och på låtarna som är inspelade i september 2001 är riktigt bra och ilskna , lite grand som Conflict möter Crass. Tony Blair fucking dickhead.(SJU) 22/11-04

DOGSHIT SANDWICH-3 YEARS OF SHIT(CD-PUNKSHIT PSR 10) Dogshit Sandwich have been a very productive band and here they collect all these singles and demos they have done  in three years(99-01). The early tracks are more aggressive and less wellplayed than the last ones, not so peculiar but the sound quality on the first ones is very thin but it´s always nice to hear and see the devolopment on a band. Because you can hear only on the Open prison demo that they have managed to get a better sound but the anger is still there and it feels good. Fast songs with much melodies and when song 10-17 was recorded so was my favoruitesong Wannabe there. Their version of Conflicts A piss in the ocean is superb. And on the songs which is recorded in September 2001 are they really good and angry, a little bit Conflict meets Crass. Tony Blair fucking dickhead.(SEVEN) 22/11-04

DOGSHIT SANDWICH-MURDERING BASTARDS(CD-PUNKSHIT PSR 05) Ett samprojekt mellan fem olika bolag och detta krönt med ett underbart omslag med Bush och hans utrikesminister Colin Powell på bild när de gör en nazihälsning. Dogshit Sandwich är alltid bra och politiska även om de har en låt som heter PC Punks fuck off. De startar i ett ursinnigt tempo med titellåten Murdering Bastards som är en uppvisning i bra kängpunk , riktigt riktigt bra. Jag tycker det känns ganska fort att detta är Dogshits bästa release hittills.  Välspelad och aggressiv hardcorepunk med texter som verkligen berör och betyder något. Till och med lite folkmusik i Hannen´s Pig.(ÅTTA) 18/11-04

DOGSHIT SANDWICH-MURDERING BASTARDS(CD-PUNKSHIT PSR 05) A project between five labels and on the top a fantastic cover with Bush and Powell doing nazisalutes. Dogshit Sandwich is always good and political and even if they have a song called PC Punks fuck off they´re political themselves. They start the CD with a song in a very high tempo with the titletrack Murdering Bastards where they show us what good crustpunk is, really really good. I think really fast that this seems to be Dogshit sandwich best release this far. Good and wellplayed hardcorepunk with lyrics which really touches me. And it´s a little bit of folkmusic in Hannen´s Pig too.(EIGHT) 18/11-04

DOGSHIT SANDWICH/NERVOUS TENSION-KEEP IT PUNK OI OI 1(CD-PUNKSHIT RECORDS PSR 011) Först ut på denna skiva är Nervous Tension som kommer från Notts i England. Det är gott att höra dessa engelska band tycker jag. Så mycket skitigare än sina amerikanska kollegor. Nervous Tension är inget undantag utan deras punk påminner om Subhumans, Discharge och Broken Bones för att säga något. Ni förstår att det är hårt utan att gå över styr. Dogshit Sandwich har varit produktiva sedan de var med på min Burned favourites vol 1 och här är det 8 låtar med gruppen som har sin styrka i sin kärlek till punken. De kanske inte är det mest välspelande bandet i världen men de är säkert ett av de argaste och mest medvetna just nu, som ett dagens Conflict.(ÅTTA) 16/11-04

 DOGSHIT SANDWICH/NERVOUS TENSION-KEEP IT PUNK OI OI 1(CD-PUNKSHIT RECORDS PSR 011) First out on this record is Nervous Tension which comes from Notts in England. It´s so good to hear these English bands I think. So much dirtier than their American collegues. Nervous Tension is no exception because their punk reminds me about Subhumans, Discharge and Broken Bones to say something. You can understand that this is hard without going over to something bad. Dogshit Sandwich have been productive since they was on my compilation Burned Favourites vol 1 and here it is 8 songs with the group which have their strength with the love to punk. They´re not maybe the most wellplaying band in the world but they´re among the angriest and most conscious bands right now, as a todays Conflict.(EIGHT) 16/11-04
DOGSHIT SANDWICH-GGYFC(SINGEL WEIRD RECORDS WEIRD 020) Så kom då äntligen deras debutsingel ut. Dogshit Sandwich som är med på min samling med Wannabe som är den bästa låten på denna singel. En skaaktig sak med Rancidinfluenser. Gary Glitter(den lille pedofilfarbrorn) får sig en känga också i titellåten. Punkrock i samma stil som Exploited är det annars. 4 låtar som vimlar av punkrock och bra sådan. Dogshit Sandwich verkar mena vad de gör och kommer därför att finnas länge hos oss(SJU) 22/5-01 DOGSHIT SANDWICH-GGYFC(SINGEL WEIRD RECORDS WEIRD 020) S o was it finally out, Dogshot Sandwich debutsingle. They´re on my compilation with the best song from this single, wannabe . it´s a skapunkstyled song with Rancidinfluences. Gary Glitter(the little pedophiluncle gets his fishes warm here). Punkrock in the same style as Exploited is it otherwise. 4 songs which is really buzzing around with punkrock and very good punkrock. Dogshit Sandwich seems to like what they do and I think they´re going to be with us for a long time(SEVEN) 22/5-01