DOGSFLESH-VISION OF HELL(CD-UNREPENTANT RECORDS URCD-002) De är kompisar med GBH, English Dogs och så vidare på My Space och det ger oss en liten hint om vilken typ av musik som gruppen spelar. Det är ganska bra riktmärken till deras musik för det är ju den typen av musik de spelar som de själva säger: UK82 punk. Exploited verkar ju helt klart vara en stor influens. 12 tuffa låtar som är uppbyggda som jag vill ha dem egentligen eftersom jag är uppväxt med den här typen av punkrock. Det går ganska fort men det saknas aldrig melodier i deras musik och texterna hörs väldigt bra. De ganska vanliga punktexterna görs ändå på ett ganska bra sätt och känns riktigt trovärdiga och det klart bilderna på terroristdåd på skivan gör det hela mer trovärdigt.(SJU) 9/1-09

DOGSFLESH-VISION OF HELL(CD-UNREPENTANT RECORDS URCD-002) They´re mates with GBH, English Dogs and so on on My Space and that gives us a little hint about which type of music the group plays. It´s really good description of their music because the type of music they plays is as they say: UK82 punk. Exploited seems to have been a really big influence. 12 tough songs which is build up as I want them because I´m gown up with this type of punkrock. It goes really fast but it´s never missing meldoies in their music and the lyrics is easy to hear. The ususal punklyrics is made in a very good way and they feels true in some way and of course the pictures on terroristattacks on the record sleeve helps us think this is for real.(SEVEN) 9/1-09